Tîm peldroed yr Urdd yn cael ei noddi gan Chapter

27 Ionawr 2015

Mae bechgyn tîm peldroed dan 12 yr Urdd wedi bod yn gwisgo crysau newydd- diolch i Chapter, ac mae’r cit newydd wedi dod a lwc iddyn nhw hefyd.

Tra’n gwisgo’u cit newydd am y tro cyntaf enillodd y bechgyn gêm yn erbyn tîm Radyr o 7 gôl i 0.

Ystyrir y tîm ymhlith goreuon y ddinas yn eu grŵp oedran, ac maen nhw’n chwarae yng nghynghrair ‘A’ Caerdydd a’r cylch. Mae’r bechgyn wedi bod yn chwarae fel tîm am bedair blynedd a hyd yn hyn maent wedi ennill dros 70% o’u gemau bob blwyddyn. I ddilyn y tîm ewch i wefan y gynghrair: 

Meddai Mair Jones, swyddog cyfathrebu Chapter:

“Rydym ni yn Chapter yn hynod o falch i noddi cit tîm pêl-droed yr Urdd dan 12. Mae’r bechgyn wedi bod yn gwisgo’r cit newydd ers cyn y Nadolig, ac maent yn mwynhau tymor llwyddiannus dros ben, gyda nifer o fuddugoliaethau. ”

Mae’r bechgyn yn mynychu Ysgolion Plasmawr a Glantaf, ac yn ymarfer bob dydd Mawrth. Maent yn chwarae bob bore Sadwrn am 10.30am ar gaeau amrywiol ledled y ddinas. Ychwanegodd Mair: “Gan mae caeau Llandaf yw cartref y clwb, mae Chapter yn ddigon agos iddyn nhw ddod yma am ginio ar ôl y gêm, ac fe ddathlodd y tîm eu parti Nadolig yma yn ein caffi. ”

Mair Jones a'r tîm yn Chapter

Mair Jones a’r tîm yn dathlu’r Nadolig  yn Chapter

Mae’r tîm yn cael ei hyfforddi gan Haydn Pritchard a Matthew Bryon a dywedodd Haydn Pritchard am y citiau: “Mae gennym berthynas lwyddiannus gyda Chapter. Rydym yn falch o wisgo enw cwmni mor ddeinamig a hyderus. Hefyd byddwn yn mwynhau ein cyfle i gymdeithasu ac i adeiladu cymeriad y tîm yn Chapter. Fel tîm o Gymry Cymraeg credwn fod Chapter yn rhannu ein gwerthoedd a’n dyhead i gefnogi datblygiad yr iaith Gymraeg mewn cymdeithas amlddiwylliannol gryf. Rydym yn mawr obeithio y bydd ein cydweithrediad yn arwain at lwyddiant ar ac oddi-ar y cae drwy ddatblygu pobl ifainc heini, cwrtais a hyderus.”

Dwedodd Andy Eagle, cyfarwyddwr Chapter: “Rydym wrth ein bodd cael noddi citiau tîm pêl-droed yr Urdd, ac yn hynod falch clywed eu bod nhw’n ennill gemau 7-0! Mae Chapter, fel yr Urdd, wrth galon ei chymuned. Wrth i niferoedd siaradwyr Cymraeg gynyddu yn Nhreganna, mae’r bartneriaeth hon yn bwysig iawn i ni. Yn fachgen ifanc, roeddwn wrth fy modd yn chwarae rygbi, pêl-droed, criced, a pop math o chwaraeon! Rŵan yn gweithio yn y Celfyddydau, rwy’n awyddus iawn i ddangos i bobl ifainc bod dim rhaid iddynt ddewis rhwng celfyddyd a chwaraeon – mae’n bosib mwynhau’r ddau. Mae’n holl bwysig cadw’n heini, bod yn greadigol, ac i gael hwyl.”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma