Tîm dan 12 yr Urdd yn bencampwyr

6 Mai 2015

Rydym ni yn Chapter yn hynod o falch bod tîm pêl-droed yr Urdd dan 12 wedi gorffen y tymor ar frig eu cynghrair!

Ystyrir y tîm ymhlith goreuon y ddinas yn eu grŵp oedran, a’n dilyn  gêm olaf fuddugoliaethus y tymor, nos Lun, maent bellach yn bencampwyr cynghrair ‘A’ Caerdydd a’r cylch. Bydd y tîm yn chwarae gêm cyn-derfynol Cwpan Caerdydd nos Fawrth nesaf, ac os fyddant yn ennill yna aiff y tîm ymlaen i chwarae yn gêm derfynol y cwpan.

Rydym ni yn Chapter wrth ein bodd cael noddi eu cit. Mae’r bechgyn wedi bod yn gwisgo’r cit newydd ers cyn y Nadolig, ac maent wedi mwynhau tymor llwyddiannus dros ben – wedi ennill 18 gêm a wedi colli dim ond 2!

Mae’r bechgyn yn mynychu Ysgolion Plasmawr a Glantâf, ac yn ymarfer bob dydd Mawrth. Gan mae caeau Llandâf yw cartref y clwb, mae Chapter yn ddigon agos iddynt ddod yma am ginio ar ôl y gêm, ac fe ddathlodd y tîm eu llwyddiant diweddar yma yn ein caffi.

Yn siarad am bartneriaeth chapter a’r tîm, dywedodd Haydn Pritchard (hyfforddwr y tîm): “Mae gennym berthynas lwyddiannus gyda Chapter. Rydym yn falch o wisgo enw cwmni mor ddeinamig a hyderus. Hefyd byddwn yn mwynhau ein cyfle i gymdeithasu ac i adeiladu cymeriad y tîm yn Chapter. Fel tîm o Gymry Cymraeg credwn fod Chapter yn rhannu ein gwerthoedd a’n dyhead i gefnogi datblygiad yr iaith Gymraeg mewn cymdeithas amlddiwylliannol gryf. Rydym yn mawr obeithio y bydd ein cydweithrediad yn arwain at lwyddiant ar ac oddi-ar y cae drwy ddatblygu pobl ifainc heini, cwrtais a hyderus.”

Dwedodd Andy Eagle, cyfarwyddwr Chapter: “Rydym wrth ein bodd cael noddi citiau tîm pêl-droed yr Urdd! Mae Chapter, fel yr Urdd, wrth galon ei chymuned. Wrth i niferoedd siaradwyr Cymraeg gynyddu yn Nhreganna, mae’r bartneriaeth hon yn bwysig iawn i ni. Yn fachgen ifanc, roeddwn wrth fy modd yn chwarae rygbi, pêl-droed, criced, a pop math o chwaraeon! Rŵan yn gweithio yn y Celfyddydau, rwy’n awyddus iawn i ddangos i bobl ifainc bod dim rhaid iddynt ddewis rhwng celfyddyd a chwaraeon – mae’n bosib mwynhau’r ddau. Mae’n holl bwysig cadw’n heini, bod yn greadigol, ac i gael hwyl.”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma