Tîm criced Morgannwg yn siomi

18 Awst 2014

Gan Hywel Owen
Bu’r mis diwethaf yn un hynod o brysur i Forgannwg gyda’r gemau’n parhau yn y gystadleuaeth 20 pelawd, y bencampwriaeth pedwar niwrnod a dechrau’r gystadleuaeth 50 pelawd.

Perfformiadau siomedig iawn a gafwyd yn y bencampwriaeth pedwar niwrnod drwy golli yn erbyn Swydd Gaerwrangon, Swydd Derby a Surrey ym Mae Colwyn. Cafwyd gêm gyfartal yn erbyn Swydd Gaerloyw gyda Morgannwg yn sgorio 615 am 7 – Rudolph yn sgorio 139 a Wallace 123. Mae Morgannwg bellach yn agos i waelod y tabl a dim gobaith am ddyrchafiad.
Rhaid canmol Morgannwg ar gyrraedd rownd go gyn-derfynol y gystadleuaeth 20 pelawd. Yn dilyn y dechrau addawol iawn i’r gystadleuaeth yr oedd yn ymddangos y byddai Morgannwg yn llwyddo i gyrraedd y rownd go-gynderfynol yn weddol gyfforddus. Ond nid felly bu!

Cafwyd buddugoliaethau gwych yn erbyn Middlesex a Surrey oddi-cartref yn Llundain gydag Allenby a Rudolph yn parhau i ddisgleirio ar frig y batiad. Rhaid talu teyrnged yn arbennig i Allenby a sgoriodd 105 yn erbyn Middlesex yn Richmond – yr ail sgôr uchaf i fatiwr Morgannwg yn y gystadleuaeth erioed. Roedd batiad Allenby ynghyd â’r fuddugoliaeth i Forgannwg wrth fodd y nifer helaeth o Gymry Llundain a heidiodd i Richmond.

Collodd Morgannwg o 6 wiced yn erbyn Hampshire yng Nghaerdydd mewn gêm hynod o gyffrous gyda Darren Sammy bron ag ennill y gêm gyda batiad ymosodol. Cafwyd perfformiadau hynod o siomedig wrth golli yn erbyn Sussex yn Hove ac yn erbyn Essex yng Nghaerdydd. Yn y gêm yn erbyn Essex yng Nghaerdydd gwelwyd batiad ymosodol iawn gan fatiwr Essex, Jesse Ryder o Seland Newydd a sgoriodd 50 oddi ar 27 pelen.

Felly roedd rhaid curo Swydd Gaerloyw yng Nghaerdydd ar 25 Gorffennaf i gyrraedd y rownd go-gynderfynol. Roedd nifer o selogion Morganwg yn poeni gan fod Caerloyw wedi bod yn drech na Morgannwg yn ystod y tymhorau diwethaf. Ond mewn perfformiad hynod o broffesiynol llwyddwyd i guro Caerloyw yn hawdd o 8 wiced.

Taith i Old Trafford i wynebu Swydd Gaerhirfryn oedd gwobr Morgannwg am gyrraedd y rownd go-gynderfynol. Yn anffodus nid oedd modd chwarae’r gêm ar y nos Wener oherwydd y tywydd difrifol ym Manceinion. Yr oedd hyn yn rhwystredig iawn i gefnogwyr Morgannwg oedd wedi teithio yno. Yr unig fantais oedd bod modd gwylio cyngerdd agoriadol rhagorol yr Eisteddfod o Lanelli! Er bod rhagolygon y tywydd yn wael y diwrnod canlynol llwyddwyd i chware’r gêm. Bowliodd Morgannwg yn wych a dim ond 137 am 8 sgoriodd Caerhirfryn mewn 20 pelawd. Felly roedd cefnogwyr Morgannwg yn hyderus iawn o gyrraedd y rownd gyn-derfynol am y tro cyntaf ers 2004 yn enwedig pan roedd Morgannwg yn 92 am 2 wiced.

Ond aeth pethau ar chwal yn llwyr i Forgannwg gyda 4 wiced yn cwympo am 8 rhediad gan adael Morgannag ar 100 am 6. Er bod Rudolph wedi batio’n wych eto gan sgorio 67 heb fod allan collodd Morgannwg o un rhediad wrth i Andrew Salter fethu bwrw chwech oddi ar y belen olaf i ennill y gêm. Roedd hwn yn berfformiad hynod o siomedig gan Forgannwg a collwyd cyfle euraidd i gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Edgbaston ddiwedd Awst.

Dechreuodd Morgannwg y gystadleuaeth 50 pelawd yn wych gan guro Middlesex yn hawdd yng Nghaerdydd a Surrey mewn gêm hynod o gyffrous yn Guildford y diwrnod canlynol. Yr oedd yn benwythnos arbennig i Forgannwg ar ôl curo Caerloyw hefyd yn y gystadleuaeth 20 pelawd ar y nos Wener. Am y tro cyntaf erioed yr oedd Morgannwg wedi ennill tair gêm mewn tri diwrnod! Ers hynny yn anffodus aeth pethau ar chwâl i Forgannwg gan golli yn erbyn Swyddi Notts, Caint a Durham. Er curo Gwlad yr Haf yn Taunton am yr eildro eleni collli fu’r hanes yn erbyn Swydd Warwick yn Sain Helen mewn gêm a effeithiwyd gan law difrifol yn Abertawe. Felly, ni fydd Morgannwg yn cyrraedd rownd derfynol yn Lords eleni fel y llynedd.

Rwy’n ysgrifennu’r adroddiad hwn yn dilyn ymweliad blynyddol Morgannwg â Sain Helen, Abertawe. Rhaid talu teyrnged i unigolion megis John Williams a’r Orielwyr am eu gwaith di-flino i sicrhau fod Morgannwg yn parhau i chwarae yn Abertawe. Er fy mod yn byw llai na 10 munud o stadiwm SWALEC mae’n holl bwysig fod Morgannwg yn parhau i chwarae ym Mae Colwyn ac Abertawe gan fod y Sir yn cynrychioli Cymru gyfan.

Yn hanesyddol yr oedd mwyafrif gemau Morgannwg yn cael eu chwarae yng Nghaerdydd ac Abertawe. Fodd bynnag ers datblygu stadiwm SWALEC chwaraeir mwyafrif o’r gemau yng Nghaerdydd ynghyd ag un gêm yn Abertawe ac un gêm ym Mae Colwyn. Mae’n drist nad yw Morgannwg bellach yn chwarae mewn llefydd fel Llanelli, Castell-nedd, Y Fenni, Pontypridd a Glyn Ebwy. Ond mae’n holl-bwysig fod y drefn o chwarae o leiaf un gêm yn Abertawe ac un gêm ym Mae Colwyn yn parhau. Wrth i Forgannwg ymweld ag Abertawe yr oedd cofio arbennig eleni am fuddugoliaeth nodedig Morgannwg yn erbyn Awstralia yn Sain Helen hanner canrif yn ôl yn 1964.

Er bod tymor Morgannwg wedi dechrau mynd ar chwâl o safbwynt perfformiadau a chanlyniadau, y gobaith yn awr yw y bydd diwedd y tymor yn rhoi gobaith i’r cefnogwyr ar gyfer y dyfodol. Amser a ddengys!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma