The Lion King – Canolfan y Mileniwm

17 Tachwedd 2014

Tocyn am ddim i Disney’s ‘The Lion King’? Ie plîs! Adolygiad Esther Strange

Ar ddydd Iau, heb os nac oni bai, mi welais i’r sioe gerdd fwyaf gweledol anhygoel erioed yng Nghaerdydd, sef Disney’s The Lion King yng Nghanolfan y Mileniwm. Mae’r sioe wedi bod yn rhedeg yno dros wythnos nawr ac yn parhau dros Nadolig i ddechrau mis Ionawr. Yn well byth, ces i fy nhocyn fel anrheg yn rhad ac am ddim!

Does dim dadl amdani, y gwisgoedd yw’r peth gorau am y sioe gerdd The Lion King. Mi wnaeth y sioe agor fel math o garnifal saffari Affricanaidd lle roedd dros ugain fath o anifail ar lwyfan yn dawnsio a symud i ddrymiau a cherddoriaeth frodol Affrica. Roedd dros 700 o wisgoedd anhygoel, a chyfanswm o 26 fath wahanol o anifail wedi’u cynrychioli gan dros 52 o berfformwyr. I gludo’r setiau o un le i’r llall mae’n cymryd 23 o dryciau – mae’n hawdd gweld graddfa’r cynhyrchiad felly!

Mae’r tîm creadigol sy’n creu’r modelau o’r anifeiliaid wedi gwneud jobyn gwych ac felly mae’n anodd cyfiawnhau anferthedd y cynhyrchiad trwy eiriau yn unig. Mae’r sioe yn rhoi pwyslais mawr ar y corff dynol a sut mai newid hynny i gorff anifail a sut y mae’r rhain yn symud ac ymddwyn yn wahanol i ni.

Mae pob agwedd y gwisgoedd a chelfi wedi cael cymaint o ystyriaeth o ran y llwyfannu a goleuadau er mwyn fod yn weledol wych, ac yn wir, maent wedi bod yn llwyddiannus. Roedd gan bob cymeriad mwgwd enfawr fel pen anifail ac yn gwisgo staes wedi’i gwneud o bren a gwydr.

Mae’r cast rhyngwladol yn rhagori disgwyliadau ym mhob maes perfformio; roeddent yn wych wrth actio, dawnsio a chanu. Mae castio’r prif gymeriadau yn berffaith; does dim amheuaeth yn eu gallu i roi ymlaen sioe a diddanu theatr lawn.

Mae actorion o Dde Affrica, y Swistir ac Antigua yn rhan o’r cynhyrchiad yn cynnwys y Cymro Meilyr Sion sy’n chwarae’r aderyn, Zazu. Sion oedd brif gomedïwr yr actorion gyda’i acen Brydeinig, od, ei ganu doniol a’i ‘one-liners’ doeth. Gwisgodd yr actor wisg glas lliwgar fath siwt ‘top and tails’. Er hynny, roedd y cymeriadau Timon & Pumbaa a chwaraewyd gan Dominic Brewer a Lee Ormsby yn ffantastig

Roedd y gerddorfa’n anhygoel hefyd; roedd ganddyn nhw dau ddrymiwr ar ochrau’r seddi a stolion is lawr trwy gydol y perfformiad yn creu synau Affricanaidd. Cawson ni perfformwyr yn rhedeg trwy’r rhesi o seddi yn y gynulleidfa ar adegau trwy’r sioe yn ei gwisgoedd anhygoel a gyda sedd ar yr eil ces i brofiad uniongyrchol o gyrff hyfryd y dynion – digon o reswm i fynd a gweld sioe yn dydy hi!?

Denodd y sioe cymaint o ddiddordeb, fel canlyniad mae’n cael ei hystyried fel y sioe a fu’n gwerthu’r gyflymaf yn y ganolfan ers iddi agor deg mlynedd yn ôl. Dechreuodd hysteria tuag at The Lion King nol yn 1994 pryd cafodd y ffilm Disney ei rhyddhau. Ers ‘ny, mae’r cynhyrchiad wedi agor ar Broadway ac yn hwyrach yn y West End yn 1999 ac yn dal i redeg yno.

Dechreuodd y sioe teithio dwy flynedd yn ôl a thro gyntaf yw hyn i’r sioe ymweld â Chymru. Teimlaf yn freintiedig i allu dweud fy mod i wedi gweld The Lion King y tro cyntaf y daeth erioed i Gymru. Gyda’r llwyddiant a chanmoliaeth o’r fath y mae wedi derbyn hyd yn hyn, rwyf yn siŵr bydd y cynhyrchiad yn dychwelyd i’r brifddinas rhywbryd yn fuan.

Mae’r sioe gerdd yma yn addas ar gyfer yr holl deulu; alla’i sicrhau yn bersonol bydd pawb yn mwynhau ac eisiau ail-fyw’r perfformiad eto ac eto am flynyddoedd i ddod. Mae pris tocynnau yng Nghaerdydd yn amrywio o £15.50 i £80; i brynu tocyn neu am fwy o wybodaeth, galwch 02920 636 464 neu ymweld â gwefan y Ganolfan.

Mae’r sioe The Lion King yn sioe i weld a chofio am weddill eich oes, felly ewch a sicrhewch eich bod chi’n ymuno â’r parti!

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma