Tenis unrhywun? Tri clwb yn dathlu canmlwyddiant

27 Gorffennaf 2014

Gan Gwenda Richards, aelod o drydedd tîm menwod Clwb Windsor Penarth ers 28 mlynedd- heb wella, heb waethygu!

Ma Wimbledon drosodd am flwyddyn arall a Novak Djokovitch a Petra Kvitova wedi’u coroni’n bencampwyr, ond fydd tri o glybiau tenis ardal Caerdydd yn dathlu drwy’r flwyddyn.

Wrth i lawer o bobl sydd yn heidio i gyrtiau cyhoeddus y ddinas yn achlysurol yn ystod cyfnod y bencampwriaeth dodi’r raced nôl yn y cwtch dan stâr am flwyddyn arall, mae cannoedd o chwaraewyr tenis y brifddinas, yn dal i fynychu’r cwrt drwy’r flwyddyn gyfan- glaw neu hindda. Eleni fe fydd clybiau Rhiwbeina, Radur a Phenarth yn dathlu’u penblwydd yn gant oed.

RLTCAr drothwy’r Rhyfel Byd Cyntaf fe ddaeth 20 o ddynion neu ‘Gentlemen’  ynghyd yn Radur  i sefydlu clwb lawn tennis  a chyda cymorth Ystad Plymouth fe adeiladwyd tri chwrt porfa ger yr Eglwys ar Heol Isaf.

Ym mis Chwefror 1914 penderfynodd trigolion pentref ‘garden village’ Rhiwbeina eu bod nhw am sefydlu clwb chwaraeon ac fe adeiladwyd meysydd criced a phelroed, bowls ac wrth gwrs tri chwrt tenis.

Ym Mhenarth fe gymrwyd tir ar brydles oddi ar ystad Plymouth hefyd drws nesaf i glwb bowls y Windsor ac erbyn diwedd y flwyddyn 1914 roedd un cwrt wedi’i osod. Cyn bo hir roedd dau gwrt ond oherwydd fod cymaint o ddynion bant yn ymladd fe dyfodd y gwair yn wyllt ac oni bai am gymal yn y lês yn gwhardd hyn, fe fyddai geifr yn pori yno hyd heddiw!.

Fe gafodd y Rhyfel Mawr effaith ar glwb Rhiwbeina hefyd ond er gwell y tro yma gyda phob math o chwaraeon yn ffynnu a chleifion milwrol ysbyt’r Eglwys Wen yn gwneud defnydd llawn o’r cyfleusterau.

Yn ystod yr ail ryfel byd fodd bynnag fe drodd y Weinyddiaeth Rhyfel y cyrtiau porfa yn rhandiroedd er mwyn diwallu’r angen am fwyd ffres.

Mae’r tri clwb yn mynd o nerth i nerth gyda pafilwn moethus gan bob un erbyn hyn ond er mawr tristwch i nifer mae’r porfa wedi diflannu – oherwydd bod y cynnal a’u cadw mor ddrud-ac yn eu lle cyrtiau modern artifisial. Erbyn heddiw mae rhwng tri a phum cant aelod gan bob clwb a’r aelodaeth yn tyfu- diolch i lwyddiant Andy Murray yn rhannol!

Mwynhau tê ar ôl gêm galed

Mwynhau tê ar ôl gêm galed

Mae timoedd o bob oedran a gallu yn cystadlu yng ngynghreiriau De Cymru ond mae’r ochr gymdeithasol yr un mor bwysig, yn enwedig eleni pan mae pob math o ddigwyddiadau i ddathlu’r canmlwyddiant yn y dyddiadur.

RLTC 2

Aelod ifanc Sara Midha ar ei ffordd i Wimbledon

“Rydw i wedi bod yn chwarae tenis ers roeddwn i’n ifanc iawn, tua 5 mlwydd oed ac wastad wedi bod yn aelod o’r clwb lleol yn Radur, ” medd aelod ifanc o glwb Radur, Sara Midha. “Mae gan y clwb gymuned glos iawn sy’n gyfeillgar ond yn gystadleuol iawn! Mae bod yn rhan o dîm y menywod wedi fy ngalluogi i deithio o gwmpas Caerdydd ac ymweld â nifer o’r clybiau cyfagos.

Mae’r clwb yn falch iawn o ddathlu’i ganmlwyddiant eleni ac er mwyn dathlu, rydym wedi cynnal noson allan i aelodau’r clwb; un ar gyfer yr oedolion ac un ar gyfer y plant. Yn ogstal â hyn, mae’r clwb wedi creu crysau sy’n eicon o’n canmlwyddiant. Mae rhain nawr wedi dod yn rhan o’n cit answyddogol am y flwyddyn.

Credaf taw’r peth gorau am chwarae tenis yw’r ffordd mae gennych y cyfle i weithio’n unigol ond hefyd fel rhan o dîm. Hyd yn oed pryd rwyf yn chwarae mewn cystadleuaeth i ffwrdd o’r clwb, mae pawb yn cadw mewn cysylltiad er mwyn gwybod y canlyniad sydd wir yn gwneud i mi deimlo fel fy mod yn perthyn i’r clwb yn Radur. Mae gen i nifer o uchafbwyntiau tra’n chwarae tenis. Un o fy ffefryn yw twrnament ‘junior week’ sy’n cael ei gynnal am wythnos yn ystod gwyliau’r Haf. Dyma pryd mae’r ieuenctid i gyd yn cymryd dros y clwb ac mae wythnos cystadleuol iawn yn digwydd!”

A dyma Bethan Cousins, yn sôn am ei chlwb hi,  Clwb Penarth Windsor. Llun uchod yn dangos Bethan, ei gŵr Kamran Gilani, Neirin Gilani (7oed), Mali Gilani (5oed)

“Haf 2012, a dyma ni fel teulu yn Llundain yn ystod y gemau Olympaidd gyda’r fraint o weld Andy Murray yn cystadlu am y fedal aur yn Wimbledon. Wrth i ni weld Murray yn brwydro’i ffordd tuag at y bencampwriaeth, dyma ddechrau perthynas agos rhyngom ni a Tennis.

Wedi ei ysbrydoli, fe wnaeth Neirin (5 oed ar y pryd) bigo raced i fyny a dyna ddiwedd arni – dyw e heb rhoi e lawr ers hynni!

Ar ol oriau o chwarae yn yr ardd wnaethom ymuno a glwb Windsor Penarth haf dwethaf, a nawr, un ag yn un, mae’r teulu cyfan yn chwarae yn rheolaidd, hyd yn oed Mali fach (er bod fwy o diddordeb ‘da hi yn y siop losin wedi’r wers i ddweud y gwir!).

Mae’r clwb yn groesawgar iawn i deuluoedd a treuliwm oriau yma ar y penwythnos yn enwedig os oes haul! Mae’n gem i bob oedran, o blant bach i’r ladies yn eu wythdegau sydd dal yn chwarae bob wythnos ym mhob tywydd (ac yn gallu rhoi crasfa i ddechreuwr fel fi heb dorri chwys!).

Mae’r clwb yn dathlu canmlwyddiant yn 2014 ac mae llu o weithgareddau wedi trefnu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.”

Ac fel aelod selog o glwb Penarth, dwi wedi chwarae yn erbyn menwod Rhiwbeina a Radur ers chwarter canrif ac wedi mwynhau eu cwmni a’r gystadleuaeth- ond dim ond pan i ni wedi ennill!

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma