Teithiau Cerdded Cymdeithas Edward Llwyd

15 Tachwedd 2013

gan Richard Davies

Mae gan Gymdeithas Edward Llwyd amrywiaeth cynhwysfawr o deithiau ledled Cymru i bobl sydd a ddiddorbebau mewn natur a hanes ar bron bob dydd Sadwrn o’r flwyddyn.  Yn y misoedd nesa mae llawer o’r teithiau yn cael eu cynnal yn ardal Caerdydd a’r cyffiniau. Mae yna wahodd i Gymry Gymraeg a dysgwyr i ymuno ar y teithiau.

Ar 16 Tachwedd mae’r Cymdeithas yn ymweld â gwarchodfa gwlyptir gwastadeddau Gwent. Bydd yna arbenigwyr ar adar gyda thelescopau ar gael i helpu gyda’r adnabyddiaeth. Y man cyfarfod yw’r Canolfan Ymwelwyr Gwarchodfa Natur Aberwysg ger Casnewydd am 10.30yb.

Mi fydd Richard Davies yn arwain y daith ar 30 Tachwedd. Yn crwydro trwy Barc Penallta a’i amryw lynoedd ac wedyn i fyny Comin Eglwysilan i ddarganfod a chael yr hanes am Glawdd Senghenydd. Mae’r daith tua 7 milltir a gall fod yn fwdlyd a wlyb dan draed felly bydd eisiau sgidiau addas. Mae’r daith yn cychwyn am 10.30yb o faes parcio Parc Cymunedol Penallta, mae’r mynediad i’r Parc ar y ffordd rhwng Ystrad Mynach a Gelligaer.

Yr arweinydd ar 7 Rhagfyr bydd Eirian Davies. Cylchdaith hamddenol yw hon o gwmpas Y Bae, tua 6.5 milltir yn galw yng Ngwarchodfa Gwlyptiroedd Bae Caerdydd a’r morglawdd. O faes parcio Pwll Nofio Rhyngwladol ar Ffordd yr Ymerodraeth am 10.30yb.

Mae Richard Davies yn arwain taith arfordirol ar 25 Ionawr rhwng Nash Point a Sain Dunwyd ac yn dychwelyd ar lwybrau mewndirol. Tua 5 milltir yn cychwyn o’r faes parcio ar waelod yr heol i’r arfordir o Farcroes.

Am fwy o wybodaeth ac i weld y rhaglen gyflawn, cysylltwch â www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma