Teithiau blasu bwyd Caerdydd- a chystadleuaeth!

9 Rhagfyr 2015

Mae teithiau blasu ar droed yng Nghaerdydd- yn llythrennol. Ac mae cyfle i ddarllenwyr Pobl Caerdydd ennill tocynnau i fynd ar un o’r teithiau.

Syniad Sian Basset Roberts o Bentyrch yw’r teithiau tywys ac mae’n nhw’n rhan o gynnig ei chwmni Loving Welsh Food. Ar fwydlen y teithiau mae cyfuniad o hanes y ddinas, ffeithiau diddorol, cyngor ar beth arall i ymweld ac wrth gwrs cyfle i flasu danteithion y brifddinas.

Fe ymunais i a thaith yn ddiweddar ac chael fy synnu ar gymaint o wahanol siopau a llefydd bwyta sydd nawr wedi agor yn y ddinas, a chymaint sy’n brolio am fwyd o Gymru.

Ymwelydd o America wrth i fodd gyda thaith blasu Siân

Ymwelydd o America wrth ei fodd gyda thaith blasu Siân

Mae’r daith yn dechre yn y Castell am 10.30 ac ar ôl clywed hanes y teulu Bute a’r pensaer William Burges mae’r ymwelwyr yn ymlwybro drwy’r parc i’r Amgueddfa a dyna mae Sian yn disgrifio coginio Cymreig dros baned o goffi neu de a fara brith. Ymlaen i brofi chaws a chig oer yn Wally’s un o delis enwoca’r ddinas. Roedd clywed Steve y perchennog,  yn siarad am ei ddadcu’n dianc rhag Hitler a sefydlu busnes i fwydo’r ffoaduriaid o Ewrop yn ddiddorol dros ben. Draw at Ashton’s i brofi chocos a bara lawr, pickles a mêl yn Wonderfully Welsh ar y ffordd i gael llymaid o Brains yn y Cottage ac yna a chwpla yn Bar 44 yn Heol Westgate am 2.30 pm. A lot o dameidiau o wybodaeth a chlecs ar y ffordd!

Mwynhau ar ddiwedd y daith yn Bar 44

Mwynhau ar ddiwedd y daith yn Bar 44

 

Ma’r rhan fwyaf o gerdded, tua phum cilometr i gyd yn digwydd yn rhan cynta’r daith ac erbyn inni gyrraedd yr arcêds roedd na chwant bwyd. Mae’r teithiau yn siwtio ymwelwyr o bant ac hefyd i drigolion Caerdydd, sydd yn meddwl bo nhw’n nabod y ddinas fel cefn eu llaw ond gewn nhw ddysgu llawer mwy am Gaerdydd, Cymru a’r diwylliant nag oedden nhw cyn y daith. Yn sicr nes i!

Mae na teithiau cerdded ar gael yn y ddinas, ac mae na lefydd sy’n cynnig bwyd, ond dyma’r unig daith bwyd sy’n cyfuno’r ddau mewn awyrgylch llawn hwyl mor belled a dwi’n gwybod. Fel cyflwynydd rhaglen deithio Pacio S4C gynt, roeddwn yn ymwybodol bod gwledydd eraill yn cynnig llawer mwy o hyn o beth na Chymru- wel, nawr ma na gynnig sy’n llenwi’r bwlch- a’ch stumog!

Bu Jenny Yeo ar un o’r teithiau yn ddiweddar. Ewch at flog Jenny   i rhoi cynnig ar y gystadleuaeth i ennill tocynnau am ddim.

Mae’n bosib archebu vouchers ar gyfer y teithiau fel anrheg Dolig hefyd ar wefan Loving Welsh Food, ac mae’r teithiau ar gael yn ddwy ieithog- yr daith nesa ar Ragfyr 29 ac yna Ionawr 15, 22 & 29ain 2016.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma