Tarfu ar CAGC oherwydd y Velothon

18 Mai 2016

Terfir ar wasanaethau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) ar ddydd Sul 22 Mai o ganlyniad i ddigwyddiad beicio Velothon Cymru.

Bydd CAGC Heol Wedal ar gau trwy’r dydd a bydd CAGCau Ffordd Lamby a Bessemer Close ar gau tan 3pm.

Gall busnesau gyda chontractau casglu â thîm gwastraff masnachol y cyngor hefyd brofi casgliadau wedi’u hoedi ar y diwrnod hwnnw oherwydd y tarfu.

Dylid rhoi deunydd ailgylchu a gwastraff cyffredinol ar y ffordd fel arfer a gwneir pob ymdrech i’w casglu, er yn hwyrach na’r arfer.

Am fwy o wybodaeth am y CAGCau ewch i’r dudalen ailgylchu a gwastraff ar brif wefan Cyngor Dinas Caerdydd.

Mae manylion y llwybr a’r ffyrdd fydd ar gau ar gyfer y Velothon ar wefan y cyngor.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma