Tani yn dechrau ar ei hyfforddiant

20 Mawrth 2015

Mae’n ddeufis bellach ers i Tani ddod atom i fyw ac yn barod mae sawl carreg filltir wedi pasio. Ychydig fel cael plant, mae rhywun yn brysur anghofio’r pethau anodd hynny oedd yn llenwi meddyliau. Atgof yw’r baeddu ty – allan a hi yn dwt bod tro (bron), does dim rhaid ei chario lawr y lon pan mai’n cael ofn (ac mi fasa hynny yn rhoi poen cefni i ni nawr), a dyw hi ddim ofn ei hadlewyrchiad bellach.

Mae’r hyfforddiant yn mynd yn dda. Dan lygad barcud Caroline o Cardiff Canine Citizens mae hi wedi dysgu eistedd, gorwedd, aros, dod pan mae’n cael ei galw a chymysgu gyda bob math a gŵn bach eraill. ‘Da ni wedi gorffen chwe wythnos o ddosbarthiadau yng nghwmni Blodyn, Labrador brown prydferth; Winston, pug bach barus oedd yn dod mewn ‘outfit’ gwahanol bob tro gan gynnwys crys T streips a choler coch gyda’i enw mewn deiamwntiau; a sawl cymeriad pedwar troediog arall. “Rhyfedd na wela i byth ohonyn nhw eto”, meddai Will wrth i ni adael am y tro olaf…

A cychwyn ar hyfforddiant ychydig yn fwy dwys gyda John Bills, perchennog Gelert Dog Training yng Nghasnewydd. Dechrau yn unig ydyn ni gyda John mewn dosbarth o gŵn eraill. Ond fe fydd hefyd yn gweithio gyda ni yn unigol i ddatblgu gallu Tani i adnabod synnau fel gloch y tŷ, larwm tân, ffôn a chloc larwm a gadael i Will wybod fod angen ymateb. Yn ogystal â threulio blynyddoedd maith yn hyfforddi cwn i’r heddlu a’r Swyddfa Gartref, mae John wedi hyfforddi ci ar gyfer merch byddar a dall ac yn hynod o amyneddgar ac awdurdodol. Ond, araf bach mae dal iar (a hyfforddi ci). Rhaid atgoffa’n hunan mai pedwar mis oed yw Tani – gyfystyr a thair a hanner mewn oed person….

Ar ôl darllen am hanes Tani ar Pobl Caerdydd – bu Radio Cymru acw i wneud cyfweliad .. gallwch wrando eto yma https://soundcloud.com/alunthomas/tanir-ci?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=email

Bu tristwch mawr yng nghanol hyn i gyd hefyd. Bu farw yr hen gi, Callie, yn 14 oed wedi iddi gael sawl ffit brawychus a methu dod nol at ei hun. Yn nodweddiadol o Springer Spaneils Cymraeg, roedd hi yn sionc a phrysur bron at y diwedd ac yn addfwyn iawn yn ei chroeso o Tani, yn  roi cysur iddi ar ei noson gyntaf a rhannu ei basged.

IMG_6149

Not the least hard thing to bear when they go from us, these quiet friends, is that they carry away with them so many years of our own lives.

John Galsworthy

 

https://soundcloud.com/alunthomas/tanir-ci?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=email

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma