Tan yn nghanolfan arddio Blooms: busnesau bach yn cyfri’r gost

21 Tachwedd 2013

Mae ymchwiliad ar droed y bore ‘ma i dân a achosodd gwerth  miloedd o bunnau o ddifrod  yng nghanolfan arddio poblogaidd ‘Blooms’ ar gyrrion Caerdydd. Erbyn hyn mae’r ffyrdd cyfagos i’r ganolfan yn Llaneirwg, wedi ail agor ar ol i’r dynion tan fod yno drwy’r nos yn diffodd y tân mawr . Llwyddwyd i atal y tân rhag lledu i adeiladau cyfagos, er bod rhai aelodau o’r cyhoedd wedi gorfod gadael eu tai yn ystod y nos.

Derbyniodd y Frigad Dân yr alwad frys gyntaf neithiwr am 10.21 pm, a derbyniwyd 17 arall o alwadau 999 yn sydyn wedyn.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cadarnhau bod y tân wedi ei leoli yn y blanhigfa a’u bod wedi llwyddo i achub 30% o’r Ganolfan.  Chafodd neb niwed. Nid yw’n glir os oes unrhyw ddifrod i’r caffi nac ardal yr anifeiliaid anwes. Yn ol gohebydd Pobl Caerdydd , Emma Meese, mae’n amlwg fod nifer o’r busnesau bach yno wedi dioddef naill a’i yn uniongyrchol o’r fflamau neu gan y mwg. “Mae un injan dan yma nawr a’r lle yn dal i fud-losgi,” meddai. Ychwanegodd fod siopau gan gynnwys siop esgidiau Pavers, The Works,Cotton Traders, Roman Originals, a The World of Water, wedi eu difrodu’n arw.

Agorodd Canolfan Arddio Blooms ar yr A48 rhwng Caerdydd a Chasnewydd yn y 70au. Dim ond wythnos ddiwethaf agorodd y Ganolfan ei Groto blynyddol  ac roedd yn gyrchfan poblogaidd i blant lleol. Mae meithrinfa Plantos gerllaw ac fe ddwedodd y perchennog Lowri Mifsud, ” Mae hwn yn newyddion trist. Rydym yn mynd yn aml yno am dro i’r plant gael gweld y pysgod. Mae’n sioc fod y peth wedi digwydd i fusnes yn ein hardal ni,”meddai.

Ar wefan y cwmni y pnawn ma, mae nhw’n dweud y bydd tim gwasanaethau cwsmer yn cysylltu a phawb sydd wedi bwcio i weld Sion Corn a phrynu tocynnau i digwyddiadau Nadoligaidd  eraill.

Ar hyn o bryd, nid yw’n eglir beth yn union achosodd y tan, ond mae ymchwiliad llawn ar y gweill.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma