Taith gerdded i Abaty Tyndyrn

25 Medi 2014

Mi fydd Clwb Mynydda Cymru yn mynd ar daith o gwmpas Abaty Tyndyrn yng Ngwent, dydd Sadwrn Hydref 4ydd. Iestyn Davies fydd yn arwain y daith tua 13 milltir oddeutu’r abaty a Chasgwent. Os oes diddordeb cysylltwch a Iestyn 07876 068498 neu iestynd@gmail.com os ydych am ymuno. Fe fydd y cerddwyr yn ymgynyll wrth y maes parcio Abaty Tyndyrn am 9.15 y bore.

Mae’r clwb yn bwriadu cynnal teithiau cerdded eraill hefyd. Dyma’r manylion:

Sadwrn Tachwedd 1af, Taith Cribarth Sgwd Henrhyd o Glyntawe.

Manylion y Daith: Cyfarfod yn y lay-by i’r De o Graig y Nos ar yr ochr dde wrth deithio am y Gogledd.ar yr A4067. CG SN841153
Taith gylch hynod ddifyr ac amrywiol tua 9 milltir, a golygfeydd godidog.
Cyfarfod am 9.15 i gychwyn am 9.30.
Arweinydd y Daith : Pens Ffon 07881501137 pens@tonteg37.fsnet.co.uk
Rhowch wybod i Pens os ydych am ymuno

Sadwrn 13 RhagfyrTaith y Mynyddoedd Duon

Manylion y Daith: Cychwyn: 9.30..Maes parcio Crughywel (tu ol i’r Ganolfan wybodaeth) Cyfeiriad grid: SO 219185

Taith: Crughywel – Llangenny – Llanbedr – Pen y Fal

Hyd: tua.13m

Arweinydd y Daith: Richard Mitchley ( Richard@dragontrails.com)

Cysylltwch a Richard os am ymuno. 01600 750463 neu 07850 174875

Sadwrn 24 Ionawr

Taith o amgylch Carreg Cennyn

Cwrdd yng Ngharreg Cennen Cyfeirnod Grid 66654 19331. Taith o tua 10 milltir, Tarddiad yr Afon Llwchwr a siawns i gerdded grib mwyaf orllewinol Bannau Brycheiniog. Siawns cael torri syched neu cynhesu yn y Cennen Arms ar ol y daith.

Arweinydd y Daith Guto Evans – 07824 617131 guto.evans@btinternet.com

Rhowch wybod i Guto os ydych am ymuno.

Sadwrn 21 Chwefror

Manylion i ddilyn

Arweinydd y Daith Digby Bevan( digby.bevan@hotmail.com) 07870 663574

Rhowch wybod i Digby os ydych am ymuno

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma