Taith feicio o amgylch Bae Caerdydd

10 Gorffennaf 2013

Yn dilyn llwyddiant Taith feicio gyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg gan Cardiff Cycle Tours, mae ‘na daith arall wedi cael ei threfnu ar gyfer dydd Sadwrn yma, y 13eg o Orffennaf, o bump i saith. Taith o amgylch Bae Caerdydd fydd hon, yn para oddeutu 2 awr, tua 12kilomedr neu 7.5milltir, o dan arweiniad y darlledydd a’r berfformwraig Gwenno Dafydd. Mae hwn yn drip beics hamddenol ond wrth reswm, mae angen pâr o sgidie cryfion a dillad sy’n siwtio’r tywydd.

Mae gofyn i bawb gyfarfod o flaen Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd cyn dechrau’r siwrne am 5 o’r gloch.

Mae’r daith yn costio £10 (gan gynnwys llog y beic) yr un ac mae yna le ar gyfer hyd at 15 o bobl. Dewch i gyfarfod â phobl eraill sydd â diddordeb i seiclo drwy gyfrwng y Gymraeg a gweld llefydd cudd y Bae. Gellwch weld y beiciau Pashley lliwgar hynod o gyffyrddus sydd ar gael am y daith ar wefan Cardiff Cycle Tours.

Gallwch archebu tocynnau ar y wefan neu cysylltwch â Pol van Steelant i archebu eich lle ar y daith hanesyddol yma drwy e-bost: pol@cardiffcycletours.com neu ar y ffôn: 07500564389


Trefnwyd gan Cardiff Cycle Tours

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma