Tafwyl yn wŷl ddeuddydd i ddathlu penblwydd yn 10 oed

26 Mawrth 2015

Mae 2015 yn nodi blwyddyn arbennig iawn i ŵyl Tafwyl. Bydd y 10fed Tafwyl yn digwydd dros ddau ddiwrnod eleni, ar ddydd Sadwrn 4ydd a Dydd Sul 5ed Gorffennaf yng ngerddi hyfryd Castell Caerdydd.

Oherwydd chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mae modd cynnal yr ŵyl boblogaidd dros ddeuddydd am y tro cyntaf eleni. Unwaith eto, daw enwau mwyaf mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth, chwaraeon, a bwyd a diod Cymreig i Gaerdydd – a heddiw gyda 100 diwrnod i fynd dyma’r acts fydd yn cymryd rhan.

Yn edrych ymlaen at yr ŵyl, mae DJ Radio 1 a llysgennad Tafwyl, Huw Stephens;

“Nawr bod Tafwyl yn ddigwyddiad dau ddiwrnod yng Nghastell Caerdydd, mae’r ystod o fandiau sydd yn chwarae yn gryfach nag erioed. Mae bandiau Cymraeg gwych o bob rhan o’r wlad yn chwarae, o’r hen ffefrynau i dalent newydd cyffrous. Mae’n line up bywiog a chyffrous fydd yn drac sain berffaith i’r penwythnos gwych! ”

Ar ddydd Sadwrn Ywain Gwynedd, Kizzy Crawford, Swnami a Gwenno fydd ymhlith y bandiau yn diddanu ar y Brif Lwyfan, gyda Geraint Jarman, Candelas, HMS Morris a Cowbois Rhos Botwnnog yn ymuno â’r parti ar ddydd Sul.

Draw ar y llwyfan acwstig, Meic Stevens, Gentle Good, Sorella, Gwyneth Glyn a Huw M fydd ymhlith y cerddorion talentog. Eto eleni mae mynediad i’r ŵyl yn rhad ac am ddim.

I weld y line up llawn, ewch draw i wefan Tafwyl  i weld y  fideo newydd.

LQhBz_MZwXdfYeAnoao40G3ksMK6VAK4Fnb6i_8BdbI-1I ffwrdd o’r llwyfannau, fel rhan o gynlluniau ar gyfer gŵyl deuddydd, mae digwyddiadau ac ardaloedd newydd cyffrous o fewn yr ŵyl yn cael eu cyhoeddi o fewn yr wythnosau nesaf. Eto eleni bydd gŵyl ffrinj yn cael ei gynnal ar draws y ddinas fel rhan o Tafwyl, gyda digwyddiadau yn cychwyn ar ddydd Sadwrn 27ain Mehefin.

Dros y deng mlynedd diwethaf mae’r ŵyl wedi dathlu’r iaith Gymraeg mewn steil trwy ystod eang o weithgareddau ar draws ein prifddinas, erbyn hyn mae Tafwyl wedi sefydlu ei hun yn gadarn o fewn calendr gwyliau Cymru – dewch i ymuno mewn parti mwy a gwell ddeng mlynedd yn ddiweddarach.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma