Tafwyl yn chwilio am wirfoddolwyr

25 Mawrth 2014

Bydd Ffair Tafwyl yn cael ei chynnal eto eleni yng Nghastell Caerdydd ar y 12fed o Orffennaf, ac unwaith eto rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda’r digwyddiad. Mae’r ŵyl wedi mynd o nerth i nerth yn y blynyddoedd diwethaf, gyda dros 12,000 yn mynychu llynedd, ac rydym yn datblygu ymhellach eleni, gyda llwyfan y tu allan i’r castell am y tro cyntaf.
Mae’r gwirfoddolwyr yn rhan annatod o’r digwyddiad gyda nifer o wahanol ddyletswyddau’n ymwneud â’r gwaith, ond yr elfen bwysicaf yw bod yn brif gyswllt â’r cyhoedd trwy gydol y dydd, felly rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a chyfeillgar dros 16 oed. Mae’r cyfleoedd i wirfoddoli’n Gymraeg yng Nghaerdydd yn gymharol brin, felly dyma gyfle gwych i fod yn rhan ganolog o un o ŵyl fwyaf cyffrous y brifddinas, yn ogystal â chynnig profiad gwaith arbennig o dda, cyfle i ymarfer eich Cymraeg a chyfle prin i wirfoddoli’n Gymraeg yng Nghaerdydd. Diolch i nawdd gan y Gronfa Loteri Fawr drwy’r cynllun Arian i Bawb, gallwn gynnig profiad mwy cyflawn i wirfoddolwyr eleni: bydd pob gwirfoddolwr yn cael tocyn bwyd a diod, a bydd lluniaeth ar gael yn ystod y shifft. Bydd crys-t Tafwyl i bawb sy’n gwirfoddoli hefyd. Mae Tafwyl yn ŵyl hynod amrywiol, ac mae angen gwirfoddolwyr ymhob rhan o’r safle – o’r llwyfannau cerddoriaeth i’r ardal chwaraeon, y babell ysgolion ac o gwmpas canol y ddinas, ac mae modd nodi ar y ffurflen pa ardal fyddai orau gennych.
Yn ôl Siôn Jones un o wirfoddolwyr llynedd: ‘Fe wnes fwynhau’r profiad o wirfoddoli, ac roedd yn braf cyfrannu at ddigwyddiad fel Tafwyl, a gan nad oedd y shifft yn para trwy’r dydd roedd digon o gyfle i weld pob dim yn y ffair hefyd.’
I lenwi’r ffurflen gais, cliciwch yma, neu am fwy o wybodaeth cysylltwch ag osian@mentercaerdydd.org.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma