Syr a Sir Alex – Anrhydedd i’r Athro o Gaerdydd

5 Mehefin 2014

Pam buodd athro o Gaerdydd yn hob-nobio hefo Sir Alex Ferguson, Chris Hughton, Gus Poyet ac eraill yn ddiweddar? John Parry-Jones sy’n esbonio…

Barclays PR Shoot 12/05/2014

Melfyn, Gus Poyet a Chris Hughton

Ar ddiwedd tymor digon siomedig i dîm pêl droed Caerdydd, roedd hi’n braf gweld rhai o unigolion y ddinas yn mwynhau llwyddiant personol. Tra roedd Ryan Giggs yn paratoi ar gyfer gyrfa newydd oddiar y maes chwarae, roedd Aaron Ramsey a Gareth Bale yn coroni tymhorau cofiadwy trwy sgorio goliau allweddol yn gemau mwya’u gyrfaoedd.

Llaw yn llaw â chyflawniadau’r tri uchod, braf yw nodi llwyddiant eithriadol Mel Hopkins o Riwbeina, a dderbyniodd ganmoliaeth arbennig gan Barclays, wedi iddo gael ei wahodd i Ginio Rheolwyr Uwchgynghrair Lloegr ym mis Mai.

Mae Mel yn wreiddiol o Lanishen, a chafodd ei addysg yn Ysgol Bryntaf ac Ysgol Gyfun Llanhari. Erbyn hyn, mae’n athro yn Ysgol Lansdowne, a phan ymunodd â’r ysgol bron i 20 mlynedd yn ôl, synhwyrodd bod modd iddo gyfuno’i waith fel athro, â’i gariad cyntaf, sef tîm pêl droed Caerdydd. Aeth ati i greu cysylltiad â’r clwb, gan gymryd pob esgus i ‘sgubo’r plant lawr i Barc Ninian i gwrdd â’r chwaraewyr, fel modd o wobrwyo’r plant hynny am eu gwaith yn yr ysgol.

Yn fwy diweddar, trefnodd daith rownd y Stadiwm newydd i’r dosbarth yn yr ysgol oedd â’r presenoldeb gorau, felly’n creu elfen o gystadleuaeth rhwng y dosbarthiadau. Eleni, daith grŵp o fyfyrwyr draw o Malaysia i Gaerdydd, a gofynnwyd i’r ysgol eu croesawu, ac i ddysgu iddynt rhywfaint am Gymru a’r iaith.

Barclays PR Shoot 12/05/2014

Melfyn a Howard Wilkinson

Fel canlyniad i’r cysylltiad hir yma, ac yn sgil ymrwymiad llwyr Mel i’r plant, y gymuned leol ac i’r clwb, fe enwebwyd Mel gan y clwb ar gyfer gwobr #YOUAREFOOTBALL, sy’n cael ei noddi gan Barclays. Derbyniodd grys pêl droed y clwb, wedi’i arwyddo gan y chwaraewyr, mewn cyflwyniad o flaen yr ysgol gyfan.

Ar sail hyn, a’r holl waith roedd wedi’i gyflawni dros y blynyddoedd, dewisodd Barclays Mel yn un o 4 unigolyn trwy’r wlad, i fynychu’r cinio mawr yn Old Billingsgate. Yno, cafodd y fraint o gwrdd rhai o fawrion y gêm yn Lloegr, gan gynnwys Chris Hughton, Gus Poyet, a neb llai na Syr Alex Ferguson. Pwy a ŵyr – falle bydd Syr Alex yn cael ei weld yn hyfforddi lawr yn Ysgol Lansdowne cyn bo hir?

Braf yw gweld yr uwch rengoedd ymysg awdurdodau pêl droed Lloegr yn dangos eu gwerthfawrogiad at unigolion mewn ffordd mor gyhoeddus, a braf yw gweld unigolyn mor deilwng ei derbyn. Dal ati Mel!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma