Swyddogion traffig Caerdydd i wisgo camerau

22 Ionawr 2016

Mae swyddogion sy’n cyflwyno dirwyon am droseddau parcio yn Nghaerdydd yn barod i wisgo camerâu corff wrth gyflawni eu dyletswyddau.

Dydd Iau nesaf, mewn cyfarfod Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd, bydd cynghorwyr yn pleidleisio i roi camerâu corff CCTV i Swyddogion Gorfodi Sifil i gofnodi achosion o wrthdaro – fel camdriniaeth corfforol a llafar.

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd: “Mae dyletswydd gofal ar y Cyngor i ddiogelu ein Swyddogion Gorfodi Sifil wrth iddynt gyflawni rolau caled ond pwysig iawn.

“Maent yn dioddef o gyhuddiadau di-sail, camdriniaeth lafar, bygythiadau ymosodol a thrais gan rai aelodau o’r cyhoedd.’

Ychwanegodd: ” Bydd y camerâu hyn yn rhan o gyfres o fesurau ataliol a fydd yn ein helpu i’w diogelu, a gall y deunydd y maent yn ei gofnodi gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth mewn llys barn.”

Cyn cyflwyno’r camerâu i’r Swyddogion Gorfodi Sifil byddant yn cael hyfforddiant ar ddefnyddio’r offer yn gywir. Bydd y camerâu ond yn cael eu defnyddio lle mae’r Swyddogion yn teimlo eu bod mewn perygl o gamdriniaeth, ymosodiad neu drais. Bydd unigolion, lle bo hynny’n ymarferol, yn cael gwybod bod camera’n cael ei ddefnyddio.

Mae’r camerâu wedi’u hamgryptio a bydd canllawiau defnydd llym ar waith sy’n ystyried goblygiadau cyfreithiol fel y Ddeddf Diogelu Data a’r Cod Ymarfer CCTV. Mae’r canllawiau hyn wedi’u dylunio i sicrhau diogelwch staff y Cyngor ac aelodau o’r cyhoedd. 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma