Swydd yn Ysgol Pencae

14 Hydref 2014

Mae Ysgol Pencae yn chwilio am gynorthwy-yddd Clwb Brecwast i weithio o 8 y bore i 9 y bore, o ddydd Llun i Ddydd Gwener.

Y tâl fydd £7.60 yr awr a’r mae’r swydd yn dechrau ar Dachwedd 4 ydd.

Am fwy o fanylion cysylltwch â’r pennaeth Mr Richard Thomas, Ysgol Pencae, Highfields, Heol Gilian, Llandâf Caerdydd. CF5 2QA.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma