Bill Cooper

Swan Lake yn swynol

12 Tachwedd 2015

Gan Gwenda Richards

Mae na wledd yn eich disgwyl yr wythnos hon yng nghanolfan y Mileniwm gyda pherfformiad Cwmni Ballet Birmingham o Swan Lake.

Gallai ddim dweud bo fi’n gwbod unrhywbeth am ballet a dyma’r eildro’n unig i mi weld un, ond roedd y cynhyrchiad wedi fy swyno i. Ers iddo gael  ei berfformio gyntaf 125 o flynyddoedd yn ôl yn Moscow, mae’r ballet yn parhau i fod yn un o glasuron y genre.   Y Royal Ballet Sinfonia dan arweinyddiaeth Paul Murphy sy’n  cyfeilio a’r gerddoriaeth gan Tchaikovsky yn adnabyddus ond eto ddim yn rhy gyfarwydd.

BRB_8924b.JPG

Celine Gittens a Tyrone Singleton fel Odette a Siegfried. Llun Roy Smilianic

A’r stori? Nid bo ishe deall y stori’n wir ond yn syml mae’r tywysog Siegfried yn gorfod dewis gwraig ac mae ei fam, y Frenhines (Marion Tait), yn trefnu gwledd a gwahodd nifer o ddarpar bartneriaid. Ond sdim un o’r merched yn ei blesio oherwydd mae wedi syrthio mewn cariad ag Odette sef alarch/menyw tra allan yn hela un noswaith. Mae dewin, y Baron van Rothbart (Jonathan Payn) yn ei dwyllo a mae’n addo priodu alarch arall heb yn wybod iddo. Mae Odette yn lladd ei hun a’r Tywysog yn boddi mewn galar. Ie…. wel i ni yng ngwlad y tywyth teg man hyn.

Mae maint llwyfan y Ganolfan yn golygu fod angen llenwi’r gwagle gyda set trawiadol a dyna gewn ni  gan y cynllunydd Philip Prowse – mae’r llyn lle mae’r elyrch yn dawnsio yn hudol ond i fi uchafbwynt y ballet yw olygfa’r wledd lle mae’r Tywysog Siegfried yn cyfarfod a’r darpar Tywysogesau. Roedd yn llawn lliw , gyda gwisgoedd cyfoethog aur a choch y corps yn disgleirio a choregraffeg bywiog gan Peter Wright yn tynnu’ch anadl.

Mae perfformiadau Celine Gittens (Odette/Odile)  a Tyrone Singleton (Y Tywysog Siegfried) yn hyfryd a William Bracewell fel ffrind y Tywysog, Benno, yn gryf hefyd.

Am fwy o fanylion a thocynnau ewch i’r wefan.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma