Sut oedd Tafwyl i chi?

12 Gorffennaf 2014

Gan Huw Onllwyn

Wrth grwydro trwy fwrlwm Tafwyl, daeth y cyfle i ni ofyn i sawl person byd-enwog am eu hargraffiadau o’r wyl:

Heini Gruffudd: ymgyrchwr iaith byd-enwog; enillydd llyfr y flwyddyn (yr Erlid) a garddwr penigamp.

C: Beth yw’r peth gorau am Tafwyl? A: Llond lle o Gymru Cymraeg yn mwynhau. Bandiau gwych.

C: Yr Almaen neu’r Ariannin? A: Yr Almanen!

photo 4Dr Matthew Evans: Prifathro Ysgol Gyfun Ystalafera, cyn-ddyfarnwr rygbi,  sgiwr penigamp (a lled-peryglus)

C: Y peth gorau am Tafwyl? A: Lleoliad gwych a’r bwrlwm o ddigwyddiadau cyffroes. Cael blas o fywyd Cymraeg cyffroes y brif-ddinas.

C: Yr Almaen neu’r Ariannin? A: Yr Almaen!

Dafydd Sion Jones: disgybl yn ysgol Gwaelod y Garth, pel-droediwr ysgubol, pencampwr loom bands

C: Y peth gorau am Tafwyl? A: Gweld ffrindiau; lot o bobl a lot o hwyl. Yr Almaen!photo 3

Joe West: dysgwraig C: Y peth gorau am Tafwyl? A: It’s a great idea – and helps to publicise how you can learn Welsh. Lots of imformation here for learners – and lots of good activities. I’m also enjoying the bands and the other stalls!

Sion Jobbins: blogiwr gwleidyddol; trefnydd ras yr iaith, brawd Sian Lewis (Menter Caerdydd) C: Y peth gorau am Tafwyl? Mae fel eisteddfod heb y cerdd-dant a’r cystadlu! Mae’n lle saff i’r plantos – ac yn gyfeillgar. Amrwywiaeth gwych o ddigwyddiadau. Yr Almaen. Wel, dyna flas o ymateb pobl sy’n mynychu Tafwyl… A druan o’r Ariannin!

Beth yw eich barn chi? Rhowch eich sylw isod.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

richard crowe yn dweud:

gwych gweld cymaint o bobl yno! fel mini-eisteddfod. ond mae angen ailystyried lleoliad y pebyll ‘sgyrsio’. es i ddau beth yn y babell goginio a methu clywed beth oedd y siaradwyr yn ei ddweud oherwydd y swn o’r llwyfan. rhywbeth i’w ystyried ar gyfer y flwyddyn nesa 🙂

Is ganghellor Prifysgol Cymru yn dweud:

Ni ddylid rhoi doethuriaethau i bobl heb sail

Dirprwy Is-Ganghellor yn dweud:

Mae typo yn yr erthygl – Dr o flaen yr enw anghywir!