Sut newidiodd Colin Jackson fy mywyd

18 Ebrill 2016

Gan Rhian Thomas, dysgwraig o’r Sili ym Mro Morgannwg.

Colin Jackson, MBE, OBE a CBE,  cyn bencampwr y byd sy’n dal record y byd ras clwydi 110 metr, a sylwebydd chwaraeon enwog. Do, fe newidodd Colin Jackson fy mywyd i!!!!!

Cafodd Colin Jackson ei eni ar y ddeunawfed o Chwefror 1967 yng Nghaerdydd. Mae un chwaer gyda fe, Susan Packer a chwaraeodd Tess Bateman mewn cyfres BBC, Casualty, am ddeuddeg mlynedd. Aeth e i Ysgol Gynradd Birchgrove ac Ysgol Uwchradd Llandedeyrn. Chwaraeodd Colin bêl droed a chriced i’r sir a rygbi a phêl fasged i’r ysgol. Ymunodd e a chlwb athletau “Birchgrove Harriers” ac yna daeth ei dalent cywir mas.

O dan ei hyfforddwr, Malcolm Arnold, dechreuodd Colin gymryd rhan mewn decathlon ond newidodd yn fuan i’r ras clwydi 110 medr. Dewis da achos aeth Colin ymlaen i fod yn llwyddiannus iawn. Cynrychiolodd e Brydain Fawr a Chymru. Enillodd e fedal arian yng ngemau Olympaidd Seoul yn 1988; medal aur ym mhencampwriarieth y byd yn Stuttgart yn 1993 a Seville yn 1999,  medal arian yn 1997 yn Athens a medal efydd yn Rhufain yn 1987.

Cafodd fedalau aur ym Mhencampwriaeth Ewrop yn Split (1990), Helsinki (1994), Budapest (1998) a Munich (2002); a medal aur yng ngemau y gymanwlad yn Auckland (1990), Victoria (1994) a medal arian yng Nghaeredin (1986) a Manceinion (2002).

Roedd e’n llwyddiannus iawn hefyd mewn pencampwriaethau dan dô. Ar yr ugainfed Awst 1993 gosododd Colin record y byd  newydd o 12.91 eiliad, oedd yn record am bron tair blynedd ar ddeg.  Mae e’n  dal i ddal record y byd am y 60 metr – 7.30 eiliad a redodd yn yr Almaen ar 6ed o Fawrth 1994. Doedd neb wedi curo Colin rhwng 29 Awst 1993 a 9 Chwefror 1995. Enillodd e 44 o rasus yn ystod y cyfnod hwn.

Rhian ,ar y dde, gyda'i chyd ddysgwyr

Rhian, ar y dde, gyda’i chyd ddysgwyr

Wel… Sut newidodd Colin fy mywyd i? Yn 1989 ro’n i’n dysgu yng Ngwlad yr Hâf. Roedd yr ysgol yn dda iawn ond ro’n i ddim yn hapus iawn gyda fy mywyd i. Ro’n i moyn newid ond i wneud beth? Un noson ym mis Medi es i i’r theatr yn Taunton. Tra ro’n i’n gyrru ro’n i’n gwrando ar y radio ac roedd eitem am gemau y gymanwlad yn Auckland, Seland Newydd ym Mis Chwefror 1990. Meddyliais i y byddia’n wych i fod yna! Wrth I mi gyrraedd at y tŷ, daeth record ar y radio – Hold on Tight To Your Dream gan Electric Light Orchestra. Ar y foment hon, ro’n i’n gwybod  beth ro’n i’n mynd i wneud. Ro’n i’n mynd i Seland Newydd i weld Colin Jackson yn ennill medal aur i Gymru! Es i’r ysgol drannoeth ac ymddiswyddo. Roedd e’n sioc mawr i’r prif-athro!

Gosodais i fy nhŷ a gadewais i ar daith o gwmpas y byd ar yr ail o Ionawr 1990. Ennillodd Colin y fedal aur ac ro’n i’n crio a wrth geisio canu Mae Hen Wald Fy Nhadau.

Es i Canada, Awstralia, Singapore, Malysia, Thailand, Nepal ac India. Profiad anhygoel ond dwi’n dal yn cael “goosebumps” pryd dwi’n meddwl am faner y Ddraig Goch yn dringo’r polyn.

Ymddeolodd Colin o athletau yn 2003.

Ers hyn mae Colin wedi bod yn brysur iawn. Dechreuodd Colin fel hyfforddwr i Mark Foster, nofiwr, a’r athletwr Timothy Benjamin a Rhys Williams sy’n fab i J J Williams, asgellwr Cymru yn y saithdegau.  Helpodd e Brydain i ennill  y gemau Olympaidd i Llundain yn 2012 ac nawr mae e’n aelod pwysig iawn o dîm sylwebu y BBC.

Dechreuodd e ddarlledu yn 2004, gan gyflwyno Born To Win gyda Sally Gunnell. Yn 2005 ymddangosodd e mewn rhaglen Strictly Come Dancing, lle ddaeth yn ail gyda ei bartner Erin Boag ond ennillodd e’r rhaglen arbennig y Nadolig yn 2006. Mae wedi ymddangos ar Sunday Life ac The Making of Me ar BBC1 a Celebrity Master Chef.

Rhannu'r erthygl hon