Sut i gwyno am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg

19 Mawrth 2015

Os i chi am wybod sut i gwyno am diffyg gwasanaethau Cymraeg, ac i bwy,  mae Comisiynydd y Gymraeg Meri Huws yn eich gwahodd i weithdai dydd Mercher nesaf yn Stadiwm y Mileniwm i wybod mwy.

Mae swyddfa’r comisiynydd yn derbyn cwynion fel hyn yn aml.”Roedd gwasanaeth Cymraeg yn cael ei hysbysebu, ond pan ofynnais amdano doedd o ddim ar gael.”

‘Fe ges i ngwneud i deimlo fy mod i’n creu trafferth am ofyn am wasanaeth Cymraeg.’

‘Mi ffoniais y rhif cyswllt Cymraeg, ond doedd dim siaradwr Cymraeg ar gael i fy helpu.’

Os ydy’r sylwadau hyn yn canu cloch gallai cwrdd a thîm y Comisiynydd fod o fudd. Meddai Meri Huws: ‘

“Weithiau, mae’r sefyllfaoedd uchod yn rhan o brofiad rhai ohonom wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Mae’r gyfraith yn dweud na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru. Fy ngwaith i fel Comisiynydd y Gymraeg yw ymchwilio i gwynion pan aiff pethau o’u lle.

“Hoffwn wahodd pobl Caerdydd a’r cyffiniau i gyfarfod cyhoeddus, wedi’i hwyluso gan fy swyddogion, i egluro’r drefn gwyno a’r pwerau sydd gennyf i ddatrys cwynion. Mae fy swyddogion am wrando ar awgrymiadau a syniadau newydd ynghylch y ffordd rwy’n cysylltu â chi pan fydd gennych gwynion i’w trafod.”

Cynhelir dau gyfarfod yng Nghaerdydd ar 25 Mawrth 2015, y cyntaf 3-5pm ac yna 6-8pm, y ddau yn Lolfa Eisteddle’r De, Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma