Suárez yn hoelio buddugoliaeth yn erbyn yr Adar Gleision

23 Mawrth 2014

Caerdydd 3 Lerpwl 6

gan Gwenda Richards

Pwy fyddai’n  meddwl y bydde Caerdydd yn sgorio tair gôl ond yn colli’r gêm? Gallwch chi fyth disystyru Luis Suárez a’i ddoniau, ac fe sgoriodd e ‘hat trick ‘ i helpu Lerpwl gipio buddugoliaeth sydd yn sicrhau eu bod yn un o’r ffefrynau i fod yn bencampwyr yr Uwch Gynghrair ar ddiwedd y tymor.

Do fe gollodd Caerdydd o dair gôl i chwech ond o leiaf fe sgorion nhw. Yn wahanol i dîm arall (Arsenal) wnaeth golli o chwe gôl  (i Chelsea) y pnawn yma.

Fe ddaeth carfannau o gefnogwyr ynghyd i orymdeithio i’r stadiwm i brotestio unwaith yn rhagor yn erbyn newid lliwiau’r tîm o las i goch – a dwywaith yn ystod y gêm roedd y sgarffiau a’r baneri glas yn chwifio’n fry yn yr heulwen wrth i Gaerdydd fynd ar y blaen.

Cadw Caerdydd yn las

Cadw Caerdydd yn las

Oherwydd nad oedd neb yn disgwyl i Gaerdydd orchfygu tîm oedd yn ail yn yr Uwchgynghrair  roedden nhw’n chwarae gyda llawer mwy o hyder – y gorau dwi wedi gweld eleni. Fe  ddaeth y gôl gyntaf o fewn deng munud gyda Fraizer Campbell yn derbyn pêl oddi wrth Jordan Mutch ar y dde ac yn saethu’n gywrain heibio i Simon Mignolet i ochr chwith y gôl.

Ond daeth Lerpwl yn ôl gyda Glen Johnson yn ffeindio ffordd rownd Declan John a phasio i Luis Suárez wnaeth procio’r bêl yn gyflym i’r gôl – ei chweched gôl ar hugain y tymor hwn yn yr Uwch Gynghrair.

Jordan Mutch ar fin sgorio gôl gyntaf Caerdydd

Jordan Mutch ar fin sgorio gôl gyntaf Caerdydd

Mewn gêm yn llawn cyffro, doedd dim rhaid i’r dorf aros yn hir cyn i Gaerdydd fynd ar y blaen unwaith eto gyda Campbell yn ffeindio’i hun gyda digon o le ar y dde, yn symud ymlaen ac ergydio’n bert i’r gôl.

Roedd pethau’n weddol gyfartal o ran chwarae yng nghanol y cae, gyda Gary Medel unwaith eto yn gadarn ac yn gwibio i fyny’r cae yn aml, ond cyn ddiwedd yr hanner cyntaf fe gymrodd Philippe Coutinho y bel ar y chwith a chroesi i gwrdd â phen Martin Škrtel a dodi Lerpwl yn gyfartal 2-2 ar yr hanner.

Ymosod tan y chwiban olaf

Ymosod tan y chwiban olaf

Dechreuodd pethau fynd o chwith yn yr ail hanner  ar ôl i Daniel Sturridge gael ei dynnu i lawr wrth ymyl y cwrt cosbi. Fe saethodd Suárez ei gic rhydd yn syth i wyneb Jordan Mutch, ac fe gafodd Kévin Théophile-Catherine ei anafu hefyd wrth glirio’r bêl.  Tra oedd y ddau yma yn aros i ddod nôl ymlaen wedi derbyn triniaeth ar ochr y cae, fe beniodd Škrtel gic cornel Coutinho i mewn i’r rhwyd. Roedd y dorf ac wrth gwrs Ole Gunnar Solskjaer yn gandryll. 

Yn raddol fe wnaeth Lerpwl gael mwy a mwy o’r bêl, yn chwilio am y gôl fyddai’n selio buddugoliaeth ac fe ddaeth hi ar ôl awr wrth i Sturridge gicio pêl gyda chefn ei droed i gyfeiriad Suárez oedd yn rhedeg i ffwrdd o’r amddiffynwyr oedd yn mynd y ffordd arall. Dyw e ddim yn stopio symud ac yn manteisio ar y mymryn lleiaf o gyfle. 4-2 i Lerpwl. Mae’r berthynas rhwng y ddau yma yn anhygoel – y naill yn gwybod ble ma’r llall bob munud. Deng munud yn ddiweddarach Suárez wnaeth basio i Sturridge i guro Marshall o fewn deg troedfedd.

Yn groes i’r disgwyl, ni ildiodd Caerdydd o gwbl a chadw i ymosod. Daeth Kenwyne Jones a Dæhli ymlaen i eilyddio Kim Bo-Kyung a Craig Bellamy ac fe gafodd y ffans rhwbeth i weiddi amdano wrth i Jones benio croesiad Théophile-Catherine am i lawr i gyfeiriad Jordan Mutch ac ynte’n dodi hi yn y rhwyd. Gyda phum munud o amser ychwanegol roedd y stadiwm yn ferw… ond ar ôl dwy funud, gyda Caerdydd yn gwthio ymlaen, slipiodd Suárez heibio i Juan Cala a rasio tuag at y gôl a sgorio’r drydedd.

Gêm gyffroes ond yn llawn gobaith gyda’r Adar Gleision yn chwarae fel tîm ynghanol y tabl nid yn ymladd am bwyntiau ar y gwaelod. Rhaid, rhaid, rhaid i Gaerdydd ennill Sadwrn nesaf i ffwrdd yn erbyn West Brom sydd hefyd yn y gwaelodion.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma