Stondinwyr yn mwynhau awyrgylch Tafwyl

5 Gorffennaf 2015

gan Hannah Pearce myfyriwr Prifysgol Caerdydd

Mae Tafwyl wedi bod yn gyfle gwych i fusnesau lleol arddangos eu nwyddau. O deisennau i deganau, o grysau t i gardiau, mae rhywbeth yma ar gael i bawb! Gyda’r Wyl yn cael ei gynnal dros ddeuddydd am y tro cyntaf erioed mae’r stondinwyr yn gobeithio elwa o hyn.   Dyma rhai o enghreifftiau o’r amryw o stondinau sydd ar gael yn Tafwyl eleni…..

Bacws Haf – Stondin sy’n gwerthu teisennau bACWS hAF

Pa mor bwysig yw gwyl fel Tafwyl i’ch busnes?

Mae’n neis cael gweithio mewn rhywle lle ni’n cael siarad Cymraeg trwy’r dydd a cwrdd lan gyda pobl ni ddim wedi gweld ers sbel. Mae e tymed bach fel y Steddfod. Mae’n neis cael neud busnes trwy gyfrwng y Gymraeg.

Olwen Thomas, Cwmni sy’n gwneud gwaith seramig a gwaith porcelain.

Pa mor bwysig yw’r cyfle yma i werthu eich cynnyrch yn Tafwyl?

OLWEN THOMAS

Olwen Thomas

Mae’n gyfle gwych achos mae’r sefyllfa yn fendigedig, mae ’na buzz da o gwmpas y lle ac mae’r haul yn tywynnu. Mae’n gyfle i roi eich eiddo o flaen cynulleidfa falle sydd ddim yn gweld e mewn ffordd gwahanol. Dwi’n cael stondin yn y Steddfod llynedd ac eleni ac wedyn mae lot o bobl sy’n dod i’r stondin bydde ddim wedi dod i’r Steddfod felly mae’n gynulleidfa newydd i fi.

 

Y Seld Gymreig, gwerthu cynnyrch sydd wedi eu gwneud yng Nghymru.

Ydych chi wedi bod yn Tafwyl o’r blaen?

Hwn yw’r tro cyntaf. O’n i’n awyddus iawn i ddod gan fod hi’n ŵyl iaith Gymraeg ac mae’n hyfryd clywed yr iaith yn cael ei siarad yn gyhoeddus. Mae’n codi’ch calon ac yn gwneud i chi wenu.

Pa mor bwysig yw Tafwyl i chi gael cyfle i werthu pethau? Y Seld Gymreig

Dwi methu dod drosto faint o bobl sy’ ma; mae’n hynod o boblogaidd mae’n amlwg. Mae’n amlwg bod proffil uchel gyda’r ŵyl ac i busnesau bach fel fi mae’n ffantastig.

Felly ydych chi’n credu bod rhywbeth fel Tafwyl yn blatfform gwych i busnesau lleol fel chi i gael y cyfle i ddenu mwy o gwsmeriaid?

Bendant. Fi ’di neud shwt gymaint o ffrindiau newydd heddi a gymaint o gwsmeriaid newydd hefyd, mae ’di bod yn ffantastig felly bydden i bendant ishe dod eto blwyddyn nesa. Mae ’di bod mor llwyddiannus.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma