Stondinau Nadoligaidd yn ffynnu yn yr Ais

5 Rhagfyr 2013

gan Rhiannon Wilkins

Goleuadau yn disgleirio, cerddoriaeth Nadoligaidd yn bloeddio, arogl gluwein a stondinau bach pren yn gwerthu nwyddau celf a chrefft – dyna yw’r awyrgylch sy’n ein croesawi yng nghanol strydoedd dinas Caerdydd wrth i Nadolig agosau. Mae’r farchnad yn rhoi’r cyfle i bobl y ddinas ac ymwelwyr gofleidio naws yr ŵyl yn y brifddinas.

Cwtch

Margaret Thomas (chwith) o Lili Wen Designs a Shirley Price (dde) o Millies Market – yn gwerthu nwyddau Cymreig wedi eu gwneud gyda llaw gan ddefnyddio deunyddiau o Gymru

Y cwmni Craft Folk sy’n rhedeg y farchnad a dyma’r trydedd blwyddyn iddyn nhw ddefnyddio’r cabanau bach pren er mwyn creu awyrgylch tebyg i farchnadoedd dinasoedd fel Berlin, Bruges a Cologne.  Ond mae’r 52 caban hefyd yn adlewyrchu Cymru gyda paneli gwydr ffeibr ar bob to sy’n edrych fel llechen Cymreig. Tan Ragfyr 23 bydd dros gant o gwmnïau bach yn mynd a dod i werthu eu nwyddau, llawer ohonynt wedi eu crefftio o waith llaw.

Mae Craft Folk yn gweithio gyda Chanolfan Rhanbarthol Llywodraeth Cymru eleni er mwyn rhoi cymorth i gwmnïau newydd a lleol gan hybu a marchnata eu nwyddau.  Fe all unrhyw gwmnïau rhenti  ‘stondin blas’ am 7, 9 neu 10 diwrnod.  Un cwmni sy’n rhenti un o’r stondinau eleni yw  All Things Wooden Beautiful sy’n  gwerthu addurniadau a gwrthrychau wedi ei dylunio gan y crefftwr pren Neil Harper o Benybont.  

Wooden

Stondin Neil Harper – ‘All Things Wooden Beautiful’

Dywedodd wrth Pobl Caerdydd: ‘Ar ôl i mi ddechrau fy musnes blwyddyn diwethaf rhentais stondyn am saith diwrnod er mwyn codi ymwybyddiaeth fy musnes. Blwyddyn yma dwi wedi dod nôl am ddeg diwrnod ac efallai byddaf yn ystyried stint hirach blwyddyn nesaf. Does dim siop gyda ni felly mae’n gyfle da i gwrdd a siarad gyda chwsmeriaid yn hytrach na dros y we neu ar y ffôn fel ry’n ni’n gwneud trwy weddill y flwyddyn.’

Mae rhai busnesau profiadol wedi bod yn dod yn ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, gan gynnwys y crefftwr gwydr Tommy O’Rourke o Caldicot a’i fusnes Rainbow Glass Creations. Eleni mae e wedi renti stondyn am chwech wythnos. Dywedodd Tommy ei fod wedi gweld newid mawr yn y farchnad ers iddo ddechrau dod yma nol yn 2006:  ‘Pan ddes i yma gyntaf ges i flwyddyn llwyddiannus iawn a gwneud lot o arian ond o tua 2008 ymlaen doedd pobl ddim eisiau gwario cymaint. Rwy’n falch i ddweud blwyddyn yma dwi’n gweld bod pobl yn dechrau gwario eto ac o ganlyniad mae fy musnes yn ffynnu.

Rainbow Glass

Tommy O’Rourke a’i fusnes Rainbow Glass Creations

Mae’r stondinau wedi eu lleoli ar yr Ais, Stryd Trinity, Stryd Working a ger Eglwys St John gyda digon o nwyddau at ddant bawb gan gynnwys gemwaith, bwyd a theganau. Hyd yn oed os nad ydych am brynu unrhywbeth mae crwydro’r stondinau a stopio am fins pei a diod poeth yn beth rhesymol a phleserus i wneud gyda ffrindiau, fel y dywedodd Siân Stephens o Benybont: ‘Dwi’n dod i Gaerdydd yn aml i ymweld â ffrindiau ond ni’n gwneud ymdrech mawr i gwrdd amser Nadolig i gymdeithasu yn y brifddinas. Mae awyrgylch gret yma a mae’r stondinau bach pren yn edrych mor ciwt – lot gwell na’r pabellau coch a gwyn oedd arfer bod yma. Dwi’n teimlo yn barod ar gyfer y Nadolig nawr ac yn edrych ymlaen at ffeindio anrhegion anghyffredin ar gyfer fy nheulu a ffrindiau.’

Os nad ydych chi eto yn hwyl yr ŵyl erbyn mae’r farchnad yma yn le da i gael  hwb Nadoligaidd  – wedi’r cyfan mae hi nawr yn fis Rhagfyr!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma