‘Stag Coffee’ – Caffi Cymunedol Cathays

8 Mawrth 2016

Mae Heol Crwys yn gartref i lwyth o siopau annibynnol, caffis a ‘take aways.’ Fodd bynnag, mae’r caffi ‘Stag Coffee’ yn ceisio cynnig cyfuniad perffaith o’r gymuned clôs a chynaliadwy sydd yn bodoli yn yr ochr yma o Gaerdydd. Mae ei wefan nhw yn pwysleisio’r ffaith ei fod nhw’n  ‘credu yn y blasus, y ffres, y lleol, yr organig, y creadigol, ac, wrth gwrs, yr unigryw ac arbennig’. Felly fe es i yno i weld os ydyn nhw’n llwyddo i ddarparu’r hyn maen nhw’n addo.

Y ddelwedd tu fewn…

Mae’r caffi yn llwyddo i greu teimlad cartrefol wrth ddefnyddio blancedi a photeli dŵr poeth yn y gaeaf i helpu ymwelwyr i ymlacio. Caffi modern iawn yw Stag Coffee, gyda diodydd mewn poteli llaeth a byrddau torri yn lle platiau. Mae’r caffi yn croesawi gŵn, a hyd yn oed cynnig selsig iddyn nhw! Yn y glaw neu’r heulwen mae’r ardd yn berffaith ar gyfer ymlacio a chymdeithasu gyda siocled poeth yn yr oerfel neu ‘mocha’ oer yn yr haf. Mae’r perchennog, David, yn dweud bod “creu awyrgylch yn bwysig iawn” ac rwy’n meddwl ei fod ef wedi llwyddo i greu awyrgylch wych.

Hunaniaeth Cymunedol…

Mae’r defnydd o gynnyrch lleol hefyd yn bwysig iawn i’r perchennog. Dwedodd David: “Rydyn ni’n caru’r stryd fawr ac rydyn ni’n caru’r teimlad o gymuned yn Cathays.” Mae’r bartneriaeth agos rhwng Stag Coffee a ‘Pring’, y cigydd teuluol sydd ar Heol Crwys hefyd, yn bwysig i’r caffi. “Rydyn ni’n defnyddio ‘Pring’ ar gyfer cig moch, selsig (mae’r cŵn yn ffodus felly!), pwdin gwaed a’r byrgyrs i gyd. Rydyn ni’n caru’r ffaith ein bod ni’n gallu siarad gyda nhw bob dydd ac felly wedi datblygu perthynas agos.” Yn ogystal â Pring, mae’r caffi yn defnyddio fferm fach tu fas i Gaerffili ar gyfer wyau. Mae’r bara a bwyd ffres yn dod o’r Co-operative, sydd gyferbyn. Enw’r prif bobydd yn y Co-operative yw Gary ac mae e’n gwneud bara ffres bob dydd ar gyfer y caffi. Yn goron ar y cwbl yw’r coffi, sydd yn dod o ‘Coaltown’ – cynhyrchwyr coffi annibynnol Cymreig. Rwy’n cytuno bod yna deimlad o gymuned gref oherwydd partneriaethau fel hyn sy’n plethu teuluoedd o fusnesau bach.

Y Bwyd…

Mae’r cacennau i gyd yn cael eu creu gan y staff, ac o’m mhrofiad i mae nhw’n flasus ac yn fawr iawn! Mae’r amrywiaeth o gacennau yn newid trwy’r amser felly mae rhywbeth newid i drio ar bob ymweliad. Pan wnes i fwyta yno roedd y bwyd yn gyflym ac yn cael ei gweinyddu gan staff hapus a chyfeillgar.

Cacen

Felly, os ydych chi eisiau blasu bwyd ffres a lleol mewn caffi bach gwahanol a diddorol, ewch draw i Stag Coffee, 83 Heol Crwys, Cathays, CF24 4NF.

@Stag_Coffee

Adolygiad gan Anna Griffin.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma