Siop blaenllaw Primark wedi agor yng Nghaerdydd

10 Mehefin 2014

Wnaeth torf o bobl giwio ar Stryd y Frenhines heddiw i fod gyda’r cyntaf trwy ddrysau siop newydd Primark. Roedd yna gôr  i’w diddanu wrth iddyn nhw aros i’r drysau agor am y tro cyntaf,  gyda mwy na 600 aelodau staff i’w croesawi.

Agorwyd y siop, sydd 86,600 troedfedd sgwâr ac wedi ei sefydlu dros pum llawr, gan yr Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd. Dywedodd ei fod yn bleser cael agor y siop newydd sbon yma yng Nghaerdydd: “Dyma’r pedwerydd siop i’r cwmni agor yn y ddinas …mae’r siop anhygoel yma, sydd dwbwl maent y siop olaf, ac yn lincio Stryd y Frenhined i ganolfan siopa Dewi Sant,  yn dangos yr hyder sydd gan cwmniau mawr fel Primark yng Nghaerdydd.”

Ychwanegodd y Maer bod Caerdydd wedi tyfu dros y degawdau diwethaf oherwydd y math yma o fuddsoddiad,  a bod dros 20,000 o bobl nawr yn gweithio yn y sector yma , sy’n helpu denu twristaid i wario eu harian yn y brifddinas.

Mae’r siop wedi creu 303 swyddi newydd (allan o 3,400 o ymgeiswyr). Mae 216 ohonynt yn dychwelyd i’r gweithle ac yn swydd gynta i 43 ohonynt. Fe fydd rhain yn gweithio wrth ochr 298 o staff sydd wedi eu trosglwyddo o’r hen siop ar draws y ffordd.

Mae’r siop yn teimlo ‘n  gartrefol ar y stryd fawr wedi ei dylunio i deimlo’n  debyg mewn steil i  Topshop a River Island, gyda sawl adran ‘trends’ a goleuadau llachar.

Roedd Cyfarwyddwr cwmni Primark, Breege O’Donoghue, yn ddiolchgar iawn am y cymorth a rhoddwyd gan swyddfa’r Maer tra’n datblygu’r siop newydd. Dywedodd: “Rydym wrth ein bodd i fod yn y ddinas ardderchog yma ble wnaethom agor ein siop cyntaf 33 mlynedd yn ol ”

Mae’r siop yn gwerthu dillad i  menywod, dynion a ffasiwn plant, gan gynnwys esgidiau, yn ogystal â dillad isaf a nwyddau i’r cartref.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma