Siom wrth i Gaerdydd golli yn y funud olaf

23 Medi 2013

 David Marshall: arbediad arall gan seren yr Adar Gleision

Adroddiad Gwenda Richards

Am 92 munud fe lwyddodd Caerdydd i atal Spurs rhag sgorio, yn bennaf diolch i ymdrechion arwrol ei gôl geidwad David Marshall, ond yn y diwedd roedd dyfalbarhad Tottenham yn drech na’r Bluebirds gyda  Paulinho yn sgorio gydag ymosodiad ola’r gem.

Er gwaetha’r siom enfawr,  allai cefnogwyr na chwaraewyr Caerdydd ddim cwyno eu bod nhw’n anlwcus oherwydd rhwng meddiant Spurs a’r nifer o ergydion cywir wnaethon nhw at y gôl, fe allai’r sgor fod wedi bod lawer yn waeth.

Mae’r ystadegau yn dangos fod Spurs wedi cael dwy ran o dair o’r meddiant  a 12 ergyd ar y gôl – chafodd Caerdydd ddim un ergyd ar y targed, er i  Aron Gunnarsson fethu’r siawns orau.

DSC_0287

Townsend yn bygwth

Dro ar ol tro , gyda Andros Townsend yn edrych fel petai’n mynd i sgorio pob tro gafodd e’r bel, roedd Spurs yn gwthio amddiffynnwyr Caerdydd i weithio’n galed. Roedd pasio Eriksson, Paulinho a Dembele yn gywrain ac yn gyflym. Er gwaetha hyn fe allai Caerdydd wedi sgorio o fewn munudau cynta’r gem wrth i Frazier Campbell gymryd mantais o gamgymeriad amddiffynol. Fe ddaeth Lloris allan o’i gôl ac roedd y dorf yn sicr ei fod wedi dal y bel y tu allan i’r cwrt cosbi.

Os oedd Marshall yn cael gem ei fywyd yng ngôl Caerdydd, draw yn yr hanner arall fe wnaeth camgymeriad Lloris wrth fethu rheoli pel rydd, arwain at gornel. Fe beniodd Ben Turner i mewn i’r rhwyd ac ar ddiwedd yr hanner cyntaf roedd pawb yn credu fod Caerdydd ar y blaen ond fe benderfynnodd y dyfarnwr fel arall gan ddweud fod Gunnarsson wedi troseddu yn erbyn y gôl geidwad.

DSC_0274

Tacl arbennig Turner

DSC_0308

Kim Bo-Kyung yn dangos ei ddawn

I mi, heblaw am Marshall, chwaraewr gorau Caerdydd oedd Kim Bo-Kyung. Roedd yn un o’r chwaraewyr prin oedd yn gallu cadw meddiant a mynd hebio ‘r gwrthwynebwyr,  a chafodd ei lorio sawl gwaith ynghanol y cae. Roedd Caerdydd yn methu cadw meddiant gan ddibynnu gormod ar gicio’r bel yn uchel i hanner Spurs a gobeithio am y gorau. Prin oedd y cyfleuon i ddodi Spurs dan bwysau o gwbwl. Ond roedd Marshall dan bwyse rhyfedda ac onibai am ei waith caled yn rhwystro ergydion Sigurdsson a Soldado mi fydde Spurs o leuaf tri os nad pedwar gôl ar y blaen. Cafodd Turner gem dda -yn soled yn y cefn ac fe wnaeth un tacl wych gan arbed gôl sicr

DSC_0304

Pawb yn llygadu Odemwingie

Yn yr ail hanner fe ddaeth Peter Odemwingie ymlaen yn lle Campbell am ei gem cyntaf i’r Adar gleision. Roedd y blaenwr o Nigeria yn fywiog ac yn chwimwth ac fe greodd e siawns dda i Gunnarsson, ond yn anffodus , fe giciodd hwnnw’r  bel ymhell dros y bar. Roedd Bellamy ymhell o fod ar ei orau ac fe gafodd ei ailyddio. Roedd seren arall Caerdydd, Peter Whittingham hefyd yn ei chael hi’n anodd i roi’i stamp ar y gem.

Amddiffynwyr Spurs yn gwneud pethau'n anodd i Peter Whittingham

Amddiffynwyr Spurs yn gwneud pethau’n anodd i Peter Whittingham

Ond wedi cyrraedd amser llawn roedd hi’n edrych  fel bod Caerdydd wedi llwyddo i ennill pwynt pwysig -ond dyma Paulinho yn torri calonnau ‘r Cymry gyda chic clyfar gyda’i sawdl i’r rhwyd o groesiad  Lamela dwy funud cyn ddiwedd y gem. Roedd ymdrechion amddifynnol Caerdydd yn glodwiw ond dangosodd y gem heddiw eu bod nhw’n mynd i ffeindio fe’n anodd i gystadlu yn erbyn y timau mawr. Canlyniad torcalonnus  i ffans Caerdydd ond buddigoliaeth haeddianol i Spurs.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma