Sioe Hudolus i Fabanod yn dychwelyd i Chapter ar gyfer y Nadolig

27 Tachwedd 2013

Yn dilyn ei ymweliad a Chapter y Nadolig diwetha, lle gwerthwyd bob tocyn, bydd Out of the Blue, sioe theatr i fabanod rhwng 6-18 mis oed (a’u hoedolion!), yn dychwelyd fis Rhagfyr hwn.

 Mae’n aros. Aros i rywbeth gyrraedd.

 Ding, dong, cloch y drws. “Pecyn i chi.”

 Parsel. Agorwch ef … “Beth yw ef?”

 Gallwch chwarae â’r papur – crensian, rhwygo, darnio, siffrwd.

 Cuddio … “Pîpô!”

 Yna, un diwrnod, yn gwbl annisgwyl, syrpreis – yr anrheg orau un…

 Crëwyd y sioe hudolus hon, Out of the Blue, gan Sarah Argent a Kevin Lewis, dau o brif gynhyrchwyr theatr i blant bach, mewn cysylltiad â Theatr Iolo. Mae cymeriad Kevin yn Out of the Blue wrth ei fodd yn chwarae â phapur  – ei grensian, ei rwygo, ei ddarnio ac yn lapio pethau ynddo.  Meddai Sarah:

“Mae creu darn i fabanod a phlant mor ifanc yn cyflwyno sialensiau cwbl unigryw, ond mae wedi bod yn bleser – yn enwedig pan welwch chi nhw’n ymgolli yn eu profiad theatrig cyntaf, o bosib.  Maent wrth eu bodd yn gwylio’r delweddau hudolus, ac yn gwrando ar y synau diddorol mae Kevin yn eu gwneud wrth chwarae – ac mae’r sylwadau ‘rydym wedi eu cael gan rieni, gwarchodwyr a gofalwyr wedi bod yn hynod gadarnhaol.” 

Fel dywedodd mam Oliver: “’Roedd fy mab (10 mis) wedi ei swyno o’r dechrau i’r diwedd! ‘Roedd ei wyneb yn llawn rhyfeddod am y 25 munud, fel ag yr oedd wynebau ei ffrindiau”, a modryb Alfie: “’Roedd fy nai 18 mis oed wrth ei fodd.  ‘Roedd yn chwerthin drwyddo draw, ac wrth ei fodd yn cael ei ddarn papur glas sgleiniog ei hun i chwarae gydag ef (ac i geisio’i fwyta!)”.

Bydd Out of the Blue yn Chapter yng Nghaerdydd rhwng 3-13 Rhagfyr(heblaw am 8 Rhagfyr). Pris tocynnau yw £6 i oedolyn a £4 i fabanod a blant.  Maent ar gael o Swyddfa Docynnau Chapter ar 029 2030 4400 neu ar-lein yma

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma