Sioe Flodau’r RHS yn dathlu degawd yn y brif ddinas

10 Ebrill 2014

Datganiad  Cyngor Caerdydd 

Eleni fydd y degfed tro i Sioe Flodau’r RHS ymweld â Chaerdydd, ac mae’r dathliadau’n siŵr o fod yn well nag erioed.

Mae’r sioe, sy’n rhedeg am dridiau o 11 Ebrill i 13 Ebrill, yn cael ei chynnal yng Nghae Coopers, Parc Bute ac mae wedi sefydlu ei hun fel dyddiad allweddol yng nghalendr digwyddiadau’r ddinas.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury:  “Rydyn ni wrth ein boddau o fod yn dathlu degawd o waith partneriaeth gyda’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol i gynnig sioe flodau o’r radd flaenaf sy’n hyrwyddo rhagoriaeth yn y maes.”

“Bydd gŵyl eleni’n cynnwys y gerddi sioe a’r arddangosiadau blodau gorau, blodau’r gwanwyn o blanhigfeydd gorau’r wlad a chystadleuaeth fythol boblogaidd Berfâu’r Ysgolion. Thema eleni yw ‘Straeon Tylwyth Teg Blodeuog’ sy’n cydblethu’n ddeheuig â Gŵyl Llên Plant Caerdydd, sef digwyddiad a gynhelir yng nghanol y ddinas ar yr un penwythnos.  Gyda chymaint ar gael, Caerdydd fydd y lle i fod ar y penwythnos hwnnw.”

Mae Sioe Flodau’r RHS Caerdydd yn arddangos y gorau oll o’r byd garddio ac, ymysg yr atyniadau i ymwelwyr eleni bydd arddangosiadau gan 60 o blanhigfeydd gorau’r DU, i gyd wedi ymgasglu yn y Babell Flodau a’r Pentref Planhigion.  Mae’r sioe wedi’i dylunio i gynnig profiad rhyngweithiol, a bydd yn dod â thyfwyr arbenigol ynghyd ac yn arddangos gerddi sioe arloesol gan ddylunwyr gerddi blaenllaw.

Bydd hefyd ddigon o arddangosiadau addysgol drwy gydol y penwythnos, sgyrsiau, arddangosiadau a chyngor gan y garddwr enwog Tony Buckland ac arbenigwyr eraill.(mwy)

Gall y rheini sy’n fodlon cael ychydig o fwd ar eu dwylo ymuno â thyfwyr proffesiynol mewn sesiynau ‘ymarferol’ ym Mainc Blannu’r RHS neu anelu at stondin yr RHS i gael sgwrs anffurfiol ag un o’r tîm i gael y newyddion diweddaraf am y technegau a’r arferion garddio diweddaraf.

Bydd arddangosiadau creadigol y Pentref Planhigion yn siŵr o gynnig profiad siopa llawn hwyl, tra bydd nwyddau garddio eraill ar gael gan arddangoswyr masnachol sydd wedi’u dewis yn arbennig ar gyfer y digwyddiad.

Mae mynediad am ddim i blant dan 16 oed, ac yng nghanol yr holl weithgareddau difyr, o blannu hadau i ddringo coed, chwilota am ffosiliau, celf a chrefft, straeon a gwobrau i’r plant ar y daith deuluol, mae’r teulu cyfan yn siŵr o gael diwrnod a hanner.  At hynny, bydd perfformiadau gan fandiau byw, diddanwyr i’r teulu, Marchnad Fferm a digon o lefydd i gael seibiant dros baned a bwyd.

Dyma sioe fawr gyntaf yr RHS yn 2014, ac mae’n siŵr o ddod â rhyfeddodau’r gwanwyn i’r brifddinas. Rydyn ni’n disgwyl i fwy nag erioed fynychu i ddathlu carreg filltir y sioe. Daeth dros 22,000 i’r sioe y llynedd, sy’n golygu mai dyma oedd un o’r sioeau garddwriaethol mwyaf yng Nghymru yn 2013.

Os oes gennych ddiddordeb mewn blodau a garddio, peidiwch â cholli Sioe Flodau’r RHS Caerdydd. Mae hefyd yn wych i’r rheini sydd am gael diwrnod o hwyl gyda’r teulu.

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.rhs.org.uk/Shows-Event

Gwybodaeth ychwanegol 

Amser agor:  

Dydd Gwener a dydd Sadwrn (11eg a 12fed): 10am – 5.30pm

Dydd Sul (13eg): 10am – 4.30pm

Tocynnau ymlaen llaw: £8.50 (aelodau’r RHS £7.50)    
Ar y diwrnod:
£11 (aelodau’r RHS £10)

Plant am ddim (dan 16)

 

I

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma