Siocled iach i gadw bawb yn hapus

17 Medi 2015

Gan Meleri Bowen

Mae’n bedwar o’r gloch yn y swyddfa. Ydych chi’n awchu am rywbeth melys? Yn cael eich atynnu at baced o fisgedi cyfagos? Dwi’n deall mai dyma’r peth haws i’w wneud – dwi ‘di bod yn yr un sefyllfa droeon (medde hi â losin yn ei cheg!).

Ond a oeddech chi’n gwybod bod ‘na fath arbennig o siocled llawn maeth? Cacao yw’r siocled yma sydd o’r un ffa a’r cocoa ond heb ei brosesu sy’n golygu nad ydyw wedi colli’r fitaminau. Mae’r powdwr yma’n gwbl amrwd ac yn cynnwys llawer o fagnesiwm sy’n wych i ymlacio’ch cyhyrau ac yn eich helpu i gysgu. Cynydda’r lefelau serotonin yn y corf hefyd sef yr hormon hapus! Gallwch brynu’r powdwr mewn archfarchnad fel Tesco neu unrhyw siop maeth.

Mae ‘na lawer o flogwyr bwyd yn awgrymu gwahanol ryseitiau, a rheini wedi benthyg ac addasu ryseitiau o flogwyr eraill. Felly ymchwiliwch, benthycwch addaswch a pherchnogwch. Syml!

Yr wythnos hon beth am roi cynnig ar un o’r byrbrydau isod. Rhywbeth gwahanol a blasus.

Peli Siocled Coconyt

1 banana – wedi’i stwnsio

2 llwy bwdin o maple syrup (modd defnyddio mêl)

1 llwy bwdin o olew coconyt

5 llwy bwdin o bowdwr cacao

2 fwg o goconyt (desiccated)

2 llwy bwdin o goji berries (addaswch yn ôl yr angen)

1 llwy bwdin o fenyn almwn (almond butter) – opsiynol

Dull (15 munud)

Stwnsiwch y fanana. Toddwch yr olew coconyt a’i ychwanegu at y fanana gyda’r maple sypup a phowdwr cacao. Cymysgwch ac yna ychwanegwch y coconyt a’r goji berries. Unwaith mae’r cymysgedd wedi ymgasglu, ffurfiwch mewn i beli. Dylai wneud tua 10 pêl. Cadwch yn yr oergell fyny at 3 diwrnod.

Slabyn o Siocled 

3 llwy bwdin o olew coconyt

3 llwy bwdin o bowdwr cacao

1.5 llwy bwdin o maple syrup

Llwyed o goji berries 

Llwyed o goconyt (flakes)

(*modd defnyddio cynhwysion eraill yn lle’r goji berries a’r coconyt e.e. cnau almwn, ceirios, cwrens; a mêl yn lle maple syrup).

Dull (30 munud)

Toddwch yr olew coconyt yna tynnwch o’r gwres a chymysgu gyda’r powdwr cacao. Peidiwch gymysgu’r cacao ar fflam boeth oherwydd mae’n dinistrio’r maeth. Ychwanegwch y goji berries a’r coconyt. Yna arllwyswch y cymysgedd ar ddarn o bapur pobi neu i giwbiau iâ (neu becyn siapo iâ fel ma’n ffrind yn ‘i alw!!). Rhowch yn y rhewgell am 20 munud i galedu yna voila! Cadwch yn yr oergell fyny at 4 diwrnod.

RHYBUDD – Mae’n cymryd ychydig o amser i ymgyfarwyddo â chynhwysion newydd a gwahanol felly dyfal donc…

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma