Sîn bwyd cyffrous y brifddinas

4 Mawrth 2015

Gan Dorian Morgan

Cwpwl o flynydde nôl, bydde sgwrs ynglŷn â thai bwyta Caerdydd yn sgwrs gymharol fer. Ond erbyn hyn, fe allech chi siarad am oriau wrth i fwy a fwy o lefydd agor eu drysau ar hyd a lled y brifddinas. Mae rhai wedi mynd mor bell â’i alw’n ‘chwyldro’.

Mae canol y ddinas yn amlygu’r newid yma’n well nag unman arall. Mae’r bwytai sy’n rhan o gadwyn wastad yn mynd i ddenu’r penawdau. Enghraifft o hynny yw Wahaca, a agorodd ei drysau ychydig cyn y Nadolig gyda pherchennog enwog (cyn enillydd Masterchef, Thomasina Miers). Dyma ei thŷ bwyta cynta y tu allan i Lundain – ac mae hynny ynddo’i hun yn arwydd da.

Cymerwch Burger and Lobster. Oes ma’ gyda nhw lond llaw o lefydd yn Llundain – ond fe benderfynodd y cwmni fynd ati i agor llefydd newydd mewn dwy ddinas arall – West 19th St yn Efrog Newydd – a ie – yr Ais yng Nghaerdydd. Ac yn y cyfnod yn arwain at yr agoriad, fe blannwyd nifer o gimychiaid pinc mewn mannau dirgel ar draws y ddinas – mewn ymgais i ddenu diddordeb ac i greu buzz. Gyda’r cyfryngau cymdeithasol yn gryfach nag erioed, fe welais sawl llun o’r cimychiaid ar Twitter! A gallwch fentro y bydd agoriad y gadwyn burgers Americanaidd, Five Guys, yn ‘ddigwyddiad ‘ fydd wedi’i gynllunio’n ofalus iawn.

Mae’r gystadleuaeth sy’n wynebu’r tai bwyta annibynnol yn chwyrn – ond mae’n dda gweld bod gan ganol y ddinas gnwd go lew o lefydd annibynnol. Mae’r Potted Pig, Casanova, Café Citta, Chapel a Grazing Shed yn aml i’w gweld ar y rhestrau o hoff lefydd bwyd-garwyr y brifddinas. Mae cael y cyfuniad hwnnw o lefydd annibynnol a chadwyni yn bwysig – i greu sîn bwyd sy’n gyffrous ac yn cynnig amrywiaeth.

Y bwyty gerllaw carchar Caerdydd, The Clink, ddaeth i’r brig yn ddiweddar mewn arolwg ar wefan Trip Advisor. A’r mis diwetha, cafodd trigolion Churchill Way gymydog newydd gydag agoriad Steak of the Art (lle mae’r gwaith celf sydd ar y waliau yn rhan annatod o’r lle). A chyn y Nadolig, fe aeth y cyfryngau cymdeithasol ar dân wrth i warws ar Dumballs Road gael ei droi’n baradwys bwyd i hipsters y brifddinas (fi o’dd yr unig ddyn yno heb farf!) – Street Food fyddai’r term i’w ddisgrifio mae’n debyg – ond beth mae hynny’n ei olygu mwen gwirionedd yw casgliad annibynnol o fasnachwyr sy’n awyddus i bobl drïo eu bwyd heb rwysg a lliain ford.

Ond wrth sôn am y chwyldro, mae’n rhaid cofio bod llefydd fel Marchnad Ffermwyr Glanyrafon wedi bod yn denu pobl yn gyson ers dros pymtheg mlynedd. Ymhell cyn i unrhyw un fathu’r term Street Food.

Mae pethau’n mynd yn gyffrous hefyd os mentrwch chi o’r canol wrth i ardaloedd fel Treganna, Y Rhath, Penylan a Phenarth ddatblygu’n fannau cyffrous i’r bwyd-garwr. Efallai na fydd Cowbridge Road East yn ennill unrhyw wobr bensaernïol – ond ma un peth yn siŵr – bydd ei thrigolion (a finnau yn eu plith) byth yn brin o lefydd diddorol i fwyta. Mae Chez Francis, Chai Street, Bangkok Café, La Cuina, Lansdowne, Duck Egg Bleu/Lazy Duck, Plum Tree, Arbennig, Fat Pig Deli i gyd wedi gadael eu marc ar y sîn bwyd yn Nhreganna yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwetha. Ac ma hynny cyn croesi’r ffîn i Bontcanna…….

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma