Sialens Gynyddol Parcio Caerdydd

23 Medi 2015

Gyda phrisiau parcio ar y stryd yn codi, a’r Cyngor yn rhybuddio bydd gyrwyr yn cael eu dirwyo am stopio’n anghyfreithlon ar linellau igam-ogam, mae Shannon Newman o Ysgol Plasmawr wedi bod yn edrych ar y sefyllfa barcio yng nghanol y ddinas.

Faint ohonoch sy wedi cael hen ddigon ar gostau parcio yng nghanol y dre? Erbyn hyn gall parcio yng Nghaerdydd bod yn ddrud iawn, ac mae ffeindio rhywle rhad i barcio yn gallu profi fel hunllef.

“Mae parcio’n costio’r ddaear”, mynegodd Tia Jones o Gaerdydd, “ac mae meysydd parcio rhad yn llenwi’n gyflym, felly nid oes gan nifer o bobl ddewis ond i dalu gormod”.

Cytunodd disgybl o Brifysgol Abertawe: “Mae parcio yn ddrud iawn. Mae’n gwell gen i ddefnyddio cludiant cyhoeddus i deithio – felly does dim angen gwario’r arian ac amser sydd angen arnoch i barcio”.

Er hyn, nad oedd pawb yn cytuno. Yn ôl Steff Huws, sy’n gyfreithiwr o Gaerdydd: “I fi, mae’r prisiai’n arferol, meddai. “Gan gymharu â dinasoedd eraill, megis Manceinion a Llundain, mae’r prisiau’n rhad iawn”.

Wrth edrych ar gostau parcio ar draws y canol y ddinas, y peth gorau y gallwn i ddweud ydy osgoi parcio mewn meysydd parcio NCP. Cost parcio ym maes NCP yn dueddol o fod ddwywaith yn fwy na meysydd parcio eraill. Mae parcio am dair awr yn costio o gwmpas £10.65, lle mae rhai cwmnïoedd, fel Canolfan Siopa Capitol yn gofyn am £4.

Havannah Street yw’r maes parcio rhataf am dair awr neu llai: £1.50 am awr, £2.50 am ddwy awr, a £3.50 am dair awr.

Mae John Lewis, Canolfan Siopa Capitol a Canolfan Dewi Sant yn cynnig yr un prisiau parcio: £2 am awr, £3 am ddwy awr, £4 am dair awr a £5 am bedwar.

Mae Windsor Place yn weddol rhad i barcio, ond nid ydynt yn caniatáu parcio am gyfnod dros bump awr. Mae’r prisiau’n ddechrau ar £1.70 hyd at £5.80

Dull amgen o ddod o hyd i feysydd parcio yw trwy’r gwefan JustPark. Mae modd cyn-bwcio ardal parcio preifat am gost amrywiol o gwmpas y ddinas. Er enghraifft gall parcio am ddwy awr gostio £2.60,  gan gymharu â £6.50 yn Westgate Street.

Gallwch ffeindio mwy o wybodaeth ar y Parkopedia.

Mae rhagor o wybodaeth am barcio yng Nghaerdydd ar Cyngor Caerdydd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma