Showboat yn angori yn y Ganolfan

23 Gorffennaf 2014

Gan Gwenda Richards 

Yr wythnos hon fe fydd Showboat, cynhyrchiad Cape Town Opera o sioe gerdd Jerome Kerr ag Oscar Hammerstein yn gollwng angor yng nghanolfan y Mileniwm fel rhan o daith gyntaf y cwmni yn y DU ac Iwerddon.

Neithiwr fe gafodd Cape Town Opera groeso twymgalon gan y gynulleidfa ar y noswaith agoriadol yng Nghaerdydd, fe petai nhw’n croesawi hen ffrindiau yn ôl i’w cartref.

Ers 2003, pan gyfrannodd y dyn busnes o Dde Affrica, Syr Donald Gordon £10m fel rhodd tuag at ddatblygiad y Ganolfan, mae partneriaeth strategol greadigol wedi bodoli rhwng y cwmni a’r sefydliad  ac fe fydd hon yn parhau tan 2020. Un o amodau’r rhodd oedd bod y Ganolfan yn sefydlu perthynas ffurfiol a chwmni celfyddydol yn ei wlad enedigol. O’r noswaith agoriadol ddeng mlynedd yn ôl i fis Mai eleni pan berfformiodd Bryn Terfel a Only Kids Aloud yng nghartref y CTO yr Artscape yn Cape Town, mae’r berthynas wedi tyfu.

Mae Showboat yn un o’r sioeau cerdd cynharaf  gyda’r perfformiad cyntaf yn Efrog Newydd ym 1927. Mae’n olrain hanes y Cotton Blossom, un o’r nifer o gychod stêm oedd yn mynd ar hyd afon y Mississippi yn diddanu trigolion y glannau, ac fe gewn ni flas o fywyd a’r materion cymdeithasol oedd yn bodoli pryd ‘ny- yr hiliaeth, priodas cymysg, alcoholiaeth a gamblo. Adlewyrchiad o’r hyn oedd yn digwydd yn Ne Affrica wrth gwrs.

d84OY4gtWgeXxdQbICOvjbmZVShyV_AAVjt7y2SlP8E

Ole Man River

Gyda chast o dros 50 a cherddorfa o 30, mae’n gynhyrchiad ‘mawr’ i fynd ar daith. Mae’r cwmni eisioes wedi perfformio yn Birmingham ac ar ôl Caerdydd fe fyddan nhw’n ei bwrw hi am Ddulyn.

Mae rhai o ganeuon mwyaf cofiadwy repertoire theatr gerdd yn Showboat – roedd llais Otto Maidi fel Joe yn codi ysgrid wrth iddo ganu Ol’ Man River– ond i mi gallai Angela Kerrison fel Julie fod wedi rhoi tamaid mwy o Bessie Smith/ Aretha Franklin yn ei llais a llai o opera wrth ganu  Can’t Help Lovin’ Dat Man. Roedd yr un yn wir gyda llais ‘opera-hyfryd’ Magdalene Minnar fel Magnolia oedd ddim yn ddigon ‘raunchy’ i mi. Ond barn gwbl bersonol yw hwn, cwmni opera yw CTO wedi’r cyfan, ac roedd lleisiau cryf melfedaidd y corws yn fendigedig.

Y cyfarwyddwr cerdd/arweinydd yw Gareth Jones, brodor o Borth Talbot ond sydd nawr yn byw ym Mae Caerdydd.

Mae e wedi’i syfrdanu gan egni’r corws.  “Treulias bythefnos yn Cape Town yn dod i nabod y cast ac i weld y cynhyrchiad cyn dod a hi ar y daith, ac mi deimlais egni’r corws oedd yn para drwy gydol y perfformiad dwy awr a hanner, gwahaniaeth amlwg sydd efallai ar goll yn y wlad yma,” meddai.

IMG_2957Yr wythnos ddiwethaf fe aeth aelodau o’r cast ynghyd â cyfarwyddwr cynorthwyol Shelley Adriaanzen a Ramzi Youssef o dîm cymunedol Canolfan y Mileniwm, i ymweld ag ysgolion cynradd Adamsdown, Butetown a Grangetown. Fe gymrodd y plant ran mewn gweithdai gyda’r cantorion a mwynhau perfformiadau dethol o’r sioe gerdd. Cafodd rhai o staff y cwmni yswiriant Admiral eu profiad Showboat eu hunain, wrth iddyn nhw gael eu cludo ar daith cerddorol yn llythrennol ar yr afon Tâf, gan rhai o’r cantorion.

Dywedodd Graham Farrow, cyfarwyddwr artistig CMC, “Mae ymrwymo â’r gymuned leol yn eelfen bwysig o’n partneriaeth greadigol gyda Cape Town Opera ac roedd croeso mar i ddigwyddiadau’r wythnos ddiwethaf. Mae’r gweithdai wedi bod yn ffordd wych o rannu sgiliau ac rwy’n siwr bod y perfformiadau- sy’n dangos lleisiau cyfoethog a hyfryd y cwmni- wedi ysbrydoli ein cynulleidfaoedd lleol.”

Cynhyrchiad Cape Town Opera Showboat, Canolfan y Mileniwm, Gorffennaf 22-26. Am docynnau cliciwch yma.

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma