Sherman Cymru i lwyfannu tair stori a ysbrydolwyd gan brifddinas Cymru

14 Mehefin 2013

Bydd Sherman Cymru’n llwyfannu 3 drama sy’n archwilio pŵer, perthyn ac annibyniaeth, ac a ysbrydolwyd gan gorneli tywyll a mannau agored prifddinas Caerdydd.  Tair drama Gymraeg yn cael eu perfformio ar yr un noson yw Trwy’r Ddinas Hon, ac fe’u cyflwynir yn Theatr y Sherman o 25-29 o Fehefin. Mared Swain sy’n cyfarwyddo’r tair drama, ac fe’u perfformir gan yr un cast.  Yr awduron yw Dyfed Edwards, Sharon Morgan a Marged Parry.

Y ddrama gyntaf yw Traed Bach Concrit gan Marged Parry, ac mae’n dilyn stori’r sawl a ddewiswyd i ddiogelu etifeddiaeth a dyfodol y brifddinas, mewn gweledigaeth ddychmygol o Gaerdydd y dyfodol.

Enw drama Sharon Morgan yw Myfanwy Yn Y Moorlands – hanes menyw sy’n cwrdd â dieithryn ifanc sy’n mynnu mynd a hi ar daith ryfeddol.  Ond a fedr hi wahaniaethu rhwng y real a’r afreal?

Dyfed Edwards yw awdur y ddrama olaf, Llwch O’r Pileri, sydd wedi ei lleoli yn1958.  Dyma Gymru wedi’r Ail Ryfel Byd pan fu’r Almaen yn fuddugol, a Chymru wedi ennill Cwpan y Byd.

Meddai Mared Swain, cyfarwyddwr Trwy’r Ddinas Hon a Chyfarwyddwr Cyswllt gwaith Cymraeg Sherman Cymru: “Bydd gweithio ar y prosiect yma’n hynod o gyffrous.  Dyma dair drama fer ddiddorol sy’n taflu golwg wahanol ar ein prifddinas. Bydd yr actorion yn cael eu herio i chwarae rhannau amrywiol ym mhob darn, a gall y gynulleidfa weld y tair drama mewn un noson.”

Tri actor sy’n cymryd rhan yn y dramâu sef Tomos Eames (The Kenny Everett Story), Siw Hughes (Gwaith Cartref a Kath, un o hoelion wyth Pobol Y Cwm ers talwm), a Hanna Jarman (Zanzibar, Pen Talar).

Llwyfennir Trwy’r Ddinas Hon yn Theatr 2, Sherman Cymru, Caerdydd o 25-29 Mehefin am 8pm. £14 yw pris y tocynnau.  Cynhelir perfformiad rhagolwg ar 25 Mehefin (£12 y tocyn), gyda thocynnau hanner pris i bob perfformiad i bawb dan 25 mlwydd oed.  I archebu tocynnau cysylltwch â Sherman Cymru ar 029 2064 6900 neu ewch i Sherman Cymru.

Rhannu'r erthygl hon