Sgiliau syrcas i gadw’n heini

28 Ebrill 2016

gan Lois Gwenllian

Eisiau cadw’n heini yng Nghaerdydd? Mae yma ddewis di-ddiwedd o weithgareddau. Ioga, Insanity, Spin, Legs, Bums and Tums, Tabata; enwch chi’r gweithgaredd ac rydw i yn siŵr o fod wedi rhoi cynnig arno. Rydw i hefyd wedi rhoi’r ffidil yn y to gyda phob un. I berson sy’n mwynhau ymarfer yn weddol reolaidd, rydw i wedi colli’r awydd i fynd i’r gampfa i wneud yr un hen ddosbarthiadau. (Efallai fod gan Netflix rywbeth i wneud â hyn hefyd.) Rhaid oedd newid pethau felly, a dod o hyd i her newydd i mi fy hun.FullSizeRender

Wyth wythnos yn ôl, penderfynais i redeg i ffwrdd efo’r syrcas. Ddim yn llythrennol wrth gwrs, ond er mwyn gwneud ymarfer yn hwyl unwaith eto. Pob nos Fawrth, rhwng 8 a 10 o’r gloch, rydw i’n mynd i ganolfan gymunedol newydd NoFit State i wneud cwrs sgiliau awyr. Oeddwn, mi ’roeddwn i’n ffansïo fy hun y P!nk Cymraeg. O wneud y cwrs, teg dweud fy mod i’n fwy Peppa Pinc nag ydw i P!nk. Er hynny, rydw i’n dysgu – yn araf a gyda pheth anhawster – i ddefnyddio pedwar darn offer gwahanol: hŵp awyr, rhaff, llenni sidan a thrapîs.

Nid yw’n gwrs hawdd o bell ffordd. Mae’r sesiwn gynhesu ar ddechrau’r dosbarth yn debycach i circuit training nag ydy o i ddim arall! (Wythnos diwethaf, i gyfeiliant Roxanne gan The Police, rhan o’r cynhesu oedd rhedeg mewn cylch mawr yn y gampfa a gwneud burpee pob tro mae’r enw ‘Roxanne’ yn cael ei ganu.) Rhaid i chi hefyd fod yn barod i dderbyn y ffaith fod rhaffau a hwpiau yn gwasgu ar rannau personol o’r corff yn anochel.

IMG_4668Un o’r anawsterau mwyaf a wynebais i ar y cwrs oedd bod angen bod yn gryf iawn i ennyn yn iawn ohono. O’r wers gyntaf, roedd hi’n amlwg nad oedd fy abdomen i’n ddigon cryf i wneud y gweithgareddau’n llwyddiannus. Er hynny, roedd y tiwtoriaid wrth law i roi hwb i mi er mwyn cael dysgu’r symudiad penodol, yn ogystal â rhoi sylwadau calonogol pan oeddwn i wir yn teimlo mod i’n no fit (sori) i fod ar gyfyl y lle.

Rydw i, erbyn hyn, wedi cryfhau ychydig ac yn edrych ymlaen at gwblhau’r cwrs dechreuwyr a symud ymlaen i’r lefel nesaf i gael mireinio’r symudiadau rydw i wedi’u dysgu dros y ddeufis diwethaf ac efallai osgoi cael weji gan raff.

Felly, os hoffech chi wneud ymarfer corff sydd ychydig yn wahanol, neu gyflawni her newydd, rwy’n argymell eich bod yn ystyried rhaglenni cymunedol NoFit State. Cefais i wyth wythnos o hwyl, gwaith caled a chefnogaeth heb ei ail gyda thiwtoriaid clên ac amyneddgar.

Rŵan ta, yn ôl at ymestyn y cyhyrau…

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma