Sêr Cyw yn Niwrnod Hwyl i’r Teulu yn Llanisien

21 Awst 2013

Einir a Gareth

Gareth ac Einir

Bydd Gareth ac Einir, cyflwynwyr Gwasanaeth Cyw S4C, ynghyd â chymeriadau Superted, Sali Mali a Holi Hana, mewn Diwrnod Hwyl i’r Teulu yng Nghanolfan Hamdden Llanisien ddydd Sadwrn 31 Awst.

Mae modd cymryd rhan mewn Gweithdy gyda’r Cardiff Devils, sesiynau jwdo a thennis cardio, arddangosfeydd dawnsio a llawer mwy.

Mae’r diwrnod wedi ei drefnu gan Heddlu De Cymru mewn partneriaeth gyda S4C, Caerdydd Actif a Chyngor Caerdydd, ac mae holl elw’r diwrnod yn mynd tuag at Ganolfan The Breast Centre Caerdydd a’r Fro.

Mae’r diwrnod yn dechrau am 12.00pm ac mae ymlaen tan 4.00pm. Croeso cynnes i bawb a mynediad am ddim.

Am fwy o wybodaeth am holl weithgareddau Menter Caerdydd, cliciwch yma.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma