Sêl bendith i Tafwyl gan actorion Pobl y Cwm

5 Gorffennaf 2015

gan James Eul myfyriwr Prifysgol Caerdydd

Yn ôl actorion Pobl y Cwm mae Tafwyl yn bwysig iawn i’r gymuned Gymraeg yng Nghaerdydd. Dywedodd y criw fu wrthi ar y maes ar ddydd Sadwrn bod Tafwyl yn rhwymo y Gymraeg a’r di Gymraeg yn y ddinas.

Mae Llinor ap Gwynedd, sy’n chwarae Gwyneth yn y rhaglen, wedi bod i bob Tafwyl ers iddyn nhw gychwyn yn 2006. “Pabell tu fas y Mochyn Du oedd hi,” mae hi’n cofio, “Mae’n hyfryd gweld y datblygiad sy wedi bod.” Mae hi’n dweud mor dda yw Tafwyl i ddod a phobl at ei gilydd, “a’r realiti bod criw o bobl, boed yn Gymraeg, di-Gymraeg, pa bynnag hil ‘yn nhw, yn dathlu Cymreictod”.

Roedd Dyfan Rees, Iolo yn y gyfres, yn adleisio hynny, “mae’n bwysig defnyddio rhywbeth fel Tafwyl i ddod a phobl i siarad Cymraeg, a dwli ar bopeth sy’n ymwneud a’r bywyd Cymraeg. Mae’n gallu dangos i bobl sy’n dod o rywle arall beth yw Cymru, a’r Gymraeg, a pha mor gryf yw e.”

“Mae’n neis gweld pob oedran yma” Dywedodd Carwyn Glyn, DJ yn y gyfres, “Dyw e ddim yn rhy fach neu’n rhy fawr, mae gwahanol fandiau, a mae’r tywydd yn braf.”

Roedd Dyfan Rees yn pwysleisio pwysigrwydd y gymuned, “beth sy’n neis amdano fe yw ein bod ni yn y castell. Cymuned fach yw e.” Mae e’n mynd ymlaen i ddweud, “Ti ddim moyn iddo fe fynd yn rhy fawr. Cael rhywbeth bach a bitw, rhywbeth teuluol, rhywbeth Cymraeg, mae hwnna’n rhywbeth rili neis yma sy wastad yn denu pobl yn ôl.”

Roedd yn eithaf anodd gwahaniaethu rhwng cymeriad a pherson go iawn, wrth i Emyr Wyn fy rhybuddio i yn ddi-flewyn-ar-dafod, “Nagw, dw i ddim fel Dai ‘Sgaffalde’ Ashurst o gwbl!” Roedd Llinor hefyd yn glir, “mae Gwyneth wedi bod yn jail am manslaughter… Ond damwain oedd hi!”

Ar nodyn arall,  mewn ateb i’r cwestiwn, ‘beth ddylen nhw wneud nesa?’ roedd geiriau Emyr yn gwbl clir, “mwy o’r un peth.”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma