Sefwch Lan dros Addysg Gymraeg

27 Chwefror 2015

Datganiad gan Ymgyrch TAG

Nos Wener fe fydd comedïwyr o Gaerdydd yn sefyll lan dros Addysg Gymraeg,
gan gynnig achlysur arbennig er mwyn hyrwyddo’r achos yn Ne Caerdydd.
Bydd y cyflwynydd a’r comedïwr poblogaidd Daniel Glyn a’i gyfeillion yn
cymryd i’r llwyfan yng Nghlwb Lyndon ar Clare Rd, Grangetown, i gellwair a
rhannu geiriau ffraeth – a phwy wŷr, tynnu blewyn o drwyn ambell un o’r
gwleidyddion lleol!  Cefnogir y digwyddiad gan Gylch Meithrin Grangetown a’r
Bae, Ysgol Pwll Coch ac Ymgyrch TAG, sydd yn parhau yn eu hymdrechion i
sefydlu Ysgol Gynradd Gymraeg ar gyfer Grangetown a Threbiwt.
Yn ymuno â Daniel bydd criw dethol o dalentau’r sin ac mae’n addo bod yn
noswaith amlieithog ac aml-ddiwylliannol.  Fe fydd yr hanner-Cymro,
hanner-Sbaenwr Ignacio Lopez, yn cynnig talp o’i hiwmor unigryw, a seren
newydd y sin, Leroy Brito o Drebiwt yn cynrychioli’r dalent leol, a chroeso
yn cael ei ymestyn i ogleddwr, hyd yn oed,  sef y seren radio a theledu,
Tudur Owen.
Meddai Huw Williams, ysgrifennydd Ymgyrch TAG, “Rydym yn arbennig o
ddiolchgar i Daniel a’r criw am eu cefnogaeth ac yn edrych ymlaen yn arw i’r
arlwy. Mae’n wych cael cynnal noswaith fel hyn, a rhoi llwyfan sy’n
cysylltu’r Gymraeg gydag ychydig o hiwmor.  Mae’n siŵr y cawn gryn
amrywiaeth ar y noson ac rwyf wedi clywed pethau gwych am y setiau – yn
enwedig clincar o jôc gan Leroy Brito am Bobl y Cwm!

“Mewn wythnos pan mae Alun Cairns – Aelod Seneddol Toriaidd Bro Morgannwg –
wedi bod yn siarad rwtsh am elitiaeth yr iaith, dyma ni’n chwalu’r myth
gydag ychydig o hwyl a sbri.  Rydym ni hyd yn oed yn hapus i groesawu Tudur
Owen i ymuno gyda’r hwyl, sydd yn dweud y cwbl am natur werinol a goddefgar
y gymuned leol – ond rydy’ ni yn pryderu braidd a fydd y gynulleidfa yn
gallu deall ei Saesneg.

“Ac os bydd y comedïwyr yn fyr o ddeunydd newydd, rwy’n siwr y gallwn
gynnig hen ddigon o jôcs yn sgil ein profiad o’r cynghorwyr lleol.”
Bydd y drysau’n agor am 7.30yh, gyda’r sioe i ddechrau am 8yh, ac yna disgo
gyda chlasuron Cymraeg tan 1yh.  Mi fydd y comedi gan fwyaf yn y Saesneg, a
phopeth arall yn eich dewis iaith.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma