Scriptslam: Y Dathliad – Cyfweld yr awdur Sara Hawys

26 Tachwedd 2013

Bu Rhys Lloyd yn siarad gyda Sara Hawys, awdur drama fer ’40 Love’ sy’n cael ei pherfformio fel rhan o gystadleuaeth Scriptslam: Y Dathliad yn Theatr y Sherman nos Iau, Tachwedd 28ain.

Beth yw dy gefndir?

Ces i fy ngheni a’m magu yng Nghaerdydd ond rwy’n treulio llawer o amser yn Llangrannog gyda fy nheulu.  Gadawais yr ysgol pan oeddwn yn 14 oed sy’n anarferol iawn.  Es i mlaen i wneud gradd mewn Ysgrifennu Creadigol/Proffesiynol ac rwy’n treulio fy amser yn ysgrifennu a gwneud gwaith gwirfoddol.

Ers faint wyt ti wedi bod yn ysgrifennu?

Rwy wedi bod yn ysgrifennu ers dwi’n cofio.  Hyd yn oed cyn i mi allu gafael mewn pen roeddwn yn ‘sgwennu ffuglen gyda fy ngheg’ fel byddai Homer Simpson yn ddweud!

Beth sy’n dy ysbrydoli wrth fynd ati i sgrifennu?

Mae geiriau a chaneuon Richey Manic (Richey Edwards) yn fy ysbrydoli’n fawr.  Mae’n cymryd athrylith i fynegi teimladau trasig yn y ffordd wnaeth e.  Rydw i bob amser isio ysgrifennu wedi darllen gwaith Schopenhauer, Nietzche, Wilhelm Reich, David Icke, Tennessee Williams neu’r nofelydd Ffrengig Philippe Sollers. Rwyf hefyd yn mwynhau gwaith y cyfarwyddwr ffilm a drama Mike Leigh.  Gallwn siarad am oriau am lofruddiaeth JFK neu 9/11 ond dwi’n oedi cyn eu galw’n ‘conspiracy’ am resymau amlwg!

Mae dy ddrama fer 40 Love wedi ei dewis ar gyfer Scriptslam Penblwydd 40. Sut ddrama yw hi a ges di gyfle i weithio gyda’r cyfarwyddwr a’r actorion?

Byddwn yn disgrifio ’40 Love’ fel stori rybuddiol am wirioneddau a cholledion yr hyn a elwir yn gariad.  Byddaf yn cyfarfod y Cyfarwyddwr wythnos nesaf, ar hyn o bryd mae hi’n cyfarwyddo drama yn Chapter, sef ‘Parallel Lines’

Mae gen ti ‘fentor ysgrifennu’ sef Alan Harris – sut hwyl wyt ti’n gaelgyda rhywun mor brofiadol?

Mae Alan wedi bod yn gymaint o gymorth i mi.  Rwy’n anfon negeseuon ato bron bob dydd yn gofyn am ei farn neu wybodaeth am rywbeth neu’i gilydd!  Rydw i bob amser yn cael ychydig o crisis hyder wrth orffen darn o waith ysgrifennu ac rwy’n llawer rhy barod i’w feirniadu.  Rwy’n cofio darllen yn un o weithiau olaf Tolstoy (A Confession) ei fod wedi troi ei gefn ar Anna Karenina a War and Peace a’u galw’n ‘vanity trips, and exercises in narcissism’!  Amheuon dwfn, doethineb dwfn.  Amheuon bychain, doethineb prin. Mae Alan bob amser yn rhoi perspective ar bethau!

Ti hefyd wedi gweithio gyda’r nofelydd Emma Forrest – sut ddigwyddodd hynny?

Dechreuais i ysgrifennu at Emma drwy ebost yn 2007.  Rydyn ni wedi cwrdd gwpl o weithiau pan mae hi’n dod i Lundain o’i chartref yn LA.  Yn 2009 aethon ni i weld eiffrind Rachel Weisz yn chwarae rhan Blanche mewn cynhyrchiad West End o A Streetcar Named Desire. Rhoddodd gyflwyniad i mi yn argraffiadau cynnar ‘Your Voice in my Head’ oedd yn bestseller yn/gan y  New York Times.  Erbyn hyn mae’r nofel yn cael ei haddasu’n ffilm yn Hollywood gyda Emily Watson.

Sut hwyl ges di gyda chyweliadau’r ddrama ‘1984’?

Clywelais i wyth o blant rhwng 5 a 10 oed ar gyfer rhan y plentyn yng nghynhyrchiad cwmni Headlong o ‘1984’.  Gan ei fod yn gynhyrchiad teithiol roedd angen plenty lleol ar gyfer pob un lleoliad gwahanol yn ystod y rhediad o wythnos.  Roedd gan bob plenty eu talent aruthrol ei hunan ac roedd yn bleser eu gweld yn gweithio gyda’r Is-Gyfarwyddwr wrth iddo wneud ei benderfyniau/ddewis.

Pa uchelgeisiau eraill sydd gen ti ar gyfer y dyfodol?

Ar hyn o bryd rwy’n ysgrifennu sgript ffilm am Herschel Grynszpan – ‘y bachgen a gychwynodd yr ail ryfel byd.’  Rydw i hefyd yn sgwennu drama lwyfan – Results Night – sy’n edrych ar sefyllfa Cymru yng nghyd-destyn refferendwm annibyniaeth yr Alban.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma