Saran Morgan a Garmon Rhys fel 'Katie a Charlie' yn '35 Diwrnod'

S4C

Saran Morgan ar ’35 Diwrnod’ a’i chymeriad Katie

6 Rhagfyr 2015

Mae’r actores Saran Morgan yn ugain oed ac yn dod o Gaerdydd. Nos Wener roedd hi’n teithio ar drên o Lundain (lle mae hi’n astudio ym Mhrifysgol Queen Mary) yn ôl i Gymru. Ges i sgwrs gyda hi (tra roedd signal ffon yn caniatáu!) am y ddrama mae hi’n serennu ynddi ar hyn o bryd, ’35 Diwrnod’.

“Dw i wedi bod yn actio ers o’n i’n tua chwech oed!” meddai wrth sôn bod perfformio a drama yn ei gwaed. Cyn heddiw mae’r actores ifanc wedi chware rhannau yng nghyfres S4C ‘Cara Fi’ a’r ffilmiau ‘Dan y Wenallt’ ac ‘Y Syrcas’. Mae Saran yn angerddol am sicrhau bod S4C yn cynhyrchu dramâu o safon, ac mae hi’n falch iawn o’r gyfres diweddara ’35 Diwrnod’;

“S4C yw’r unig sianel sydd gyda ni. Mae angen amrywiaeth eang ac i gyfleu pob agwedd o fywyd. Gyda drama fel 35 Diwrnod mae angen peidio bod yn swil.”

Cyfeirio at olygfeydd fel y gwelom nos Sul diwethaf mae Saran, pan mae ei chymeriad hi, Katie, yn cael ei threisio gan ei phartner;

“Mae pobl yn mynd trwy bethau ofnadwy fel hyn. Mae’r ddrama yn dangos beth yw realiti’r sefyllfa i lawer. Mae yna bethau da yn eu perthynas nhw [Katie a Charlie] fel chi’n gweld mewn golygfa arall ar yr union wely, lle mae’r pâr yn chwerthin ac yn bwyta hufen ia. Ond dyna sydd yn gwneud e’n fwy anodd i’r cymeriad yn y pen draw.”

Sut oedd yr actores yn teimlo am ffilmio’r olygfa? 

“Dw i’n hynod o lwcus i gael cyfarwyddwr gwych yn Lee Haven Jones” meddai, “Ac mae Garmon Rhys (sydd yn chwarae ei chariad, Charlie) mor dda. Wnaethom ni glicio yn syth. Mae rhai o’r golygfeydd mor ‘intimate’ ac amrwd mae hynny wedi bod yn help mawr.”

Wnes i ofyn iddi a oes tuedd gan ddramâu fel ’35 Diwrnod’ ar S4C i geisio’n rhy galed i gynnwys y ‘sioc ffactor’ fel petai?

“Na, dim o gwbl” meddai gan ddadlau pwysigrwydd ymdrin â phynciau fel camdriniaeth yn y cartref ar S4C. “Mae pobl yn mynd trwy bethau fel hyn o ddifrif a dydyn ni ddim yn ‘neud golygfeydd fel’na yn ysgafn ac nid ar gyfer sioc ffactor yn sicr.”

Ar y rhaglen nos Sul diwethaf, ar ôl i Katie ddioddef yn ei pherthynas dreisgar gyda Charlie, mae hi o’r diwedd yn ffeindio’r dewrder i adael ac mae ei chydweithiwr Alun yn cynnig lloches iddi. Mae’n amlwg bod Alun, oedd unwaith yn swil, yn awyddus i blesio Katie a’i dwyn oddi wrth ei chariad.

“Mae bywyd Katie yn ddwys iawn ac er iddi gael dyrchafiad yn y swyddfa, mae pwysau sylweddol arni yn ei bywyd personol,” meddai Saran. “Mae Charlie yn droseddwr sy’n gwerthu ac yn cymryd cyffuriau. Er ei fod yn ddibynnol iawn ar Katie am arian, mae e’n greulon iawn iddi ac yn llwyddo i’w rheoli hi. Wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen, mae Katie yn dod yn fwy annibynnol ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ei dillad a cholur. Wrth iddi aeddfedu, mae hi’n braf cael gweld y datblygiad yna yn ei chymeriad.”

Mae Saran yn ferch i’r actores adnabyddus Sharon Morgan, a wnaeth y ddwy serennu ochor yn ochor yn y ffilm ‘Y Syrcas’ yn 2013.

“Mae Mam yn llwyddiannus iawn, ac rydym ni’n agos iawn. Mae hi wedi ‘neud gwaith gwych ac os ma’ fy ngyrfa i yn dod yn agos i un hi byddai’n falch iawn.”

Ond ydy Saran yn teimlo unrhyw bwysau yn dilyn yn esgidiau ei mam?

“Sa’ i byth wedi teimlo unrhyw bwysau ganddi nac unrhyw un arall’ meddai yn syth. “Dyw hi ddim yn mynd dros linellau gyda fi, a phan oedd y ddwy ohonom ni’n ymddangos yn ‘Y Syrcas’ gyda’n gilydd do’n ni ddim yn siarad ar y set! Mae’n bwysig cadw gwaith ar wahân, a fi’n lico siarad gyda phobl sydd ddim yn gwybod pwy yw Mam weithiau.”

Ac er bod hi’n mwynhau’r elfen yna o fyw ac addysgu’i chrefft yn Llundain, yng Nghymru mae calon yr actores o hyd;

“Ma’ Cymru mor fach, ond fi’n dwli arno fe ac yn dwli ar ddod adre.  Mae cyfoeth o bethau diwylliannol yn ein gwlad ni. A dw i’n credu bod y sefyllfa gyda theatr a theledu yn gyffrous ar hyn o bryd, er bod yr arian yn dynn.”

Mae ’35 Diwrnod’ yn parhau heno (Nos Sul, 6 Rhagfyr) am 9.00 ar S4C.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma