Sara Moseley – Cymrawd yn Ysgol Newyddiaduraeth y Brifysgol

14 Mehefin 2013

Wedi fy ngeni a magu yn Aberystwyth ond wedi dychwelyd i fyw yng Nghaerdydd ers saith mlynedd bellach ar ol  byw a gweithio yn Lloegr.

Dwi’n cofio’r thrill o ddod nol a chlywed y negeseuon ar y tannoy yng Nghymraeg yng ngorsaf rheilffordd Caerdydd. Rhywbeth sili falle ond mae wedi aros yn y cof achos odd hwn ddim ar gael yn yr wythdegau.

Nath e gryn argraff arnai.

Rhannu'r erthygl hon