7 Ebrill 2015

Safle bwyd dros-dro yn denu’r dorf yng Nghaerdydd

Dros y penwythnos agorodd y Streetfood Warehouse mewn cartref newydd dros dro yn y ddinas. Mewn cwtch bach ym maes parcio Maes yr Arfau, mae’r pop-up yma gwerth ei weld.

Ond bydd angen i chi fod yn gloi gan mai ond yma am y tri mis nesaf. Bob nos Wener, Sadwrn a nos Sul bydd rhai o’r gwerthwyr bwyd-stryd gorau, o bob cwr o Brydain, yn gweini bwyd blasus o bump o’r gloch hyd yr hwyr.

Wedi ei guddio dan gysgod Stadiwm y Mileniwm mae’r safle wedi ei drawsffurfio gyda goleuadau lliwgar, celfi o baletau pren a gwresogyddon nwy.

Mae DJ – sydd yn edrych fel gwerthwr ffrwythau a llysiau – yn chwarae miwsig gwych tra bo ymwelwyr yn bwyta ac yn yfed coctels, mocktails a chwrw crefft.

Gyda beanbags enfawr a llyfrau lliwio a chreonau mae’n le addas i blant o bob oed, a roedd y lle’n llawn teuluoedd ynghyd â grwpiau o ffrindiau a chyplau rhwng 5 a 7 o’r gloch nos Sul y Pasg.

Mae’r stondinau bwyd yn newid yn wythnosol ac felly’n cynnig profiad gwahanol bob ymweliad. Os ydych ag awydd rhoi cynnig arni gadewch i’ch trwynau ddilyn yr aroglau hudol i lawr Heol y Porth (Westgate Street), ac os yw hynny’n methu – dilynwch y dorf!

Gallwch fynychu heb fwcio ond er mwyn sicirhau mynediad gallwch fwcio lle erbyn 1700, 1830 neu 2000. Mae’n £2 yr un i oedolion ac am ddim i blant dan 15 oed. Am mwy o fanylion ewch at dudalen Facebook y Streetfood Warehouse neu dilynwch @stfoodwarehouse ar Trydar.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

Postiwyd gan

Emma

sylw ar yr adroddiad yma