Russell Crowe yn y Brifddinas

30 Mawrth 2014

gan Lois Eckley a Ioan Dyer

Neithiwr roedd Ioan Dyer ar y carped coch yng Nghaerdydd y tu allan i sinema Cineworld yn cyfweld â neb llai na Russell Crowe.

” Roedd Russell wedi bod yn trydar yn ddiweddar am ei ffilm ddiweddaraf Noah gan ofyn i’w ddilynwyr ble fydde nhw yn awyddus i gael premier o’r ffilm. Mi gafodd yr ymateb mwyaf gan gefnogwyr yn ninas Caeredin, Dulyn a Chaerdydd. Felly fe hedfanodd e ac actor ifanc o’r enw Douglas Booth sydd hefyd yn y ffilm i’r tair Dinas i gyd mewn un diwrnod! Caerdydd oedd y lleoliad olaf iddyn nhw neithiwr.

“Glaniodd yng Nghaerdydd oddi ar ei private jet o Gaeredin i fod gyda ni. Roedd yna oddeutu 450 o bobl yno yn aros i’w weld yng Nghaerdydd a thua 600 eto yn y premier ei hun. Mi wnaeth yr actor o Seland Newydd gyflwyniad personol i ni gan ddweud ei fod o wedi trio peintio yr arwydd Brains SA a dwedodd hefyd cymaint roedd o wedi synnu gan ymateb pawb yma,cafodd ei synnu yn y ffordd orau dwi’n meddwl.”

Mae gan yr actor Russell Crowe gyswllt teuluol â Chymru hefyd, roedd ei daid John Doubleday Crowe, yn dod o Wrecsam.

Nid yno i fwynhau yn unig roedd Ioan, roedd o yno i weithio ac i gael deunydd da ar gyfer ei raglen radio.Fe lwyddodd i gael rhai munudau i gyfweld â’r actor enwog tra ar y carped coch.

“Ges i gyfle i wneud cyfweliad 4 munud gyda fe a gofyn sawl peth. Y prif beth nes i ofyn oedd sut beth oedd e i weithio gyda Anthony Hopkins sydd o ddiddordeb ifi oherwydd y cyswllt Cymreig. Hefyd oni moyn gofyn iddo fe am yr holl ddŵr yn y ffilm, mae’r dŵr yn naturiol yn serennu yn y film gan mae hanes Arch Noah gawn ni. Nes i hefyd ofyn iddo fe os oedd e’n cadw llygad ar dîm Rygbi Cymru achos dwi’n gwybod ei fod e’n dipyn o gefnogwr Rygbi.”

Mae Ioan Dyer bellach yn hen law ar gyfweld enwogion byd y sgrin fawr.

“Ges i gyfle i gwrdd â Kate Winslet yn ddiweddar ym mhremier ei ffilm Labour Day yn Llundain, ac mae gyda ni fel gorsaf gymunedol berthynas dda iawn gyda sawl stiwdio fawr erbyn hyn fel Disney a Paramount sydd wastad yn gadael i ni wybod am y premiers mewn digon o bryd.”

Mae Ioan Dyer yn byw yng Nghaerffili ac yn gyflwynydd radio gwirfoddol gyda gorsaf gtfm yn Mhontypridd ers dros ddwy flynedd. Mae wrth ei fodd yn cyflwyno rhaglen wythnosol am bopeth yn ymwneud gyda ffilm, mae’n chwarae cerddoriaeth ffilm, cyfweld â sêr ac yn gwneud adolygiadau.

Ond er yr holl gyffro mae Ioan yn gymysg o ganmoliaeth a beirniadaeth am y ffilm ei hun, Noah.

“Oni ddim yn siwr beth i feddwl ar ddiwedd y ffilm. Mae hi’n drawiadol iawn yn big budget felly yn naturiol yn edrych yn anhygoel. Mae’r delweddau yn anferth a’r gerddoriaeth yn drawiadol ac mae perfformiad Russell Crowe yn ddwys iawn.

Mae Ray Winston yn y ffilm hefyd ac mae ei berfformiad e yn arbennig. Mae’r ffilm yn creu darlun enfawr ond mae hi’n gymysglyd ar brydiau ac yn fy atgoffa i o ffilm gan y cyfarwydd Terrence Malick – The Tree of Life ”

Mae modd i chi glywed y cyfweliad wnaeth Ioan Dyer gyda Russell Crowe ar wefan y rhaglen gtfm.

Cyfeiriad trydar y sioe @theffilmshow

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma