Roll Up! Roll Up! Adolygiad o sioe gerdd Barnum

13 Awst 2015

Gan Gwenda Richards

Adnabyddir P.T. Barnum fel y dyn ddaeth â sioe gorau’r byd i gynulleidfaoedd America a’r wythnos yma mae Brian Conley yn serenni fel y dyn ei hun ac wedi dod a ‘Barnum’,  gwledd hynod lliwgar i Ganolfan y Mileniwm.

Cymeriad lliwgar iawn oedd Phineas Taylor Barnum oedd yn dwli ar dwyll eithaf diniwed neu ‘hokum’ i ddenu pobl i’w atyniadau. Ynghanol y 19fed ganrif fe lwyddodd i greu math newydd o adloniant drwy sefydlu Amgueddfa America yn Efrog Newydd., yn llawn o atyniadau rhyfedd. Un o’r rhai cyntaf oedd Joice Heth,  oedd yn ôl Barnum yn 160 mlwydd oed ac yn gyn nyrs i George Washington. Lol wrth gwrs -a dyna chi’r môr forwyn, Jumbo yr eliffant mwya’n y byd a’r enwog General Tom Thumb, dyn 25 modfedd o daldra; hokum llwyr ond roedd y werin yn heidio i’r amgueddfa wrth eu miloedd gan wneud Barnum yn ddyn cyfoethog iawn. “There’s one sucker born ev’ry minute” mynte fe.

Brian Conley seren Barnum

Brian Conley seren Barnum

Mae Brian Conley yn llwyddo i gyflei’r direidi yma yn dda, gan chwarae gyda’r gynulleidfa o’r cychwyn cynta. Mae’n amryddawn hefyd, yn gallu jyglo, bwyta tân a cherdded ar y weiren uchel. Dyw ei lais ddim yn rhy sbesial gyda rhyw dinc Rex Harrison-aidd ond mae’n gwneud iawn am hyn gyda’i bresenoliaeth cynnes – mae’n llenwi’r  llwyfan.

Os taw paentio’r byd yn lliwiau llachar yr enfys oedd bwriad Barnum mae ei wraig Chairy (Linzi Hately) yn gweld bywyd fel dyfrliw. Nid bo hi’n eiddil o gwbwl, hi yw’r ysbrydoliaeth sy’n caniatau i Barnum sefydlu’i ymerodraeth adloniant. Mae’r ddau yn llwyddo i gyfleu y tynerwch chwareus sy’n bodoli rhwng cwpwl priod heb droi’n sentimental- ac yn yr ail hanner roedd na ddeigryn bach yn fy llygaid pan fu profedigaeth. Pwy fyse’n meddwl bydde hyn yn digwydd yn sioe gerdd mor fywiog a Barnum.

Mae’r briodas dan straen pan aiff Barnum ar daith- ac ar gyfeiliorn-  gyda’r gantores opera Jenny Lind (Kimberly Blake) yr Eos o Sweden. Ond , hwre, mae Barnum yn cwympo ar ei fai ac yn dychwelyd wedi gwneud miliynau, i Chairy.

Heblaw am ‘Come follow the band’ ro’n i ddim yn gyfarwydd â chaneuon Cy Coleman ond mae’r sioe yn llawn o ganeuon sy’n gwthio’r stori ymlaen. Rhaid canmol yr Ensemble fan hyn a’r coreograffi gan Andrew Wright.  Mae’r symudiadau, dawnsio a’r acrobatics yn gelfydd ac yn gyffrous tu hwnt- mae’r olygfa lle mae’r amgueddfa’n  cael ei hadeiladu dan oruchwyliaeth Chairy yn mynd a’ch gwynt.

Cyn neithiwr doeddwn i ddim yn gyfarwydd a’r  ‘ Greatest Show on Earth’ ond cefais fy siomi ar yr ochr orau- Roll Up! Roll Up! Mae Barnum ymlaen tan Awst 15. Am docynnau ewch i’r wefan

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma