Rhywbeth at ddant pawb yn Stori Caerdydd

2 Hydref 2014

Bydd amgueddfeydd ledled y wlad yn dathlu gŵyl gyntaf Amgueddfeydd Cymru y mis yma – a bydd rhai o’r digwyddiadau mwyaf blasus yn digwydd ar garreg y drws.

Bydd amgueddfa Stori Caerdydd yn ymuno yn y dathliadau gyda sgwrs ar ddydd Llun 6 Hydref gan yr hanesydd bwyd Seren Evans-Charrington am hanes diddorol pobi , bydd yn apelio at ffans rhaglenni fel Becws a Great British Bake Off.

Yn ogystal â thrafod hen chwedlau a ryseitiau bydd hefyd gyfle i flasu cacen wedi ei wneud drwy ddefnyddio rysáit o’r 13eg ganrif, a chacen briodas arbennig o rysáit sy’n tarddu o Gaerdydd yn ystod y rhyfel.

Bydd pobwyr brwd sy’n mynd i’r sgwrs yn cael achub y blaen yng nghystadleuaeth gyntaf Pobi Cacen Stori Caerdydd ar ddydd Sadwrn 1 Tachwedd pan fydd y beirniaid yn gwobrwyo unrhyw un sy’n creu cacen â naws hanesyddol iddi.

Mae tri chategori – dan 16 oed, oedolion a gweithwyr proffesiynol,  a gyda channoedd o flynyddoedd o hanes pobi i’w hail-greu, mae’n siŵr o fod yn achlysur bythgofiadwy.

Mae si bod Owain Wyn Evans yn hoff iawn o gacs, ac wedi cytuno bod yn feirniad, felly byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rysáit sy’n plesio!

Mae sgwrs ‘Hanes Pobi’ yn ddigwyddiad am ddim ond mae angen cael tocyn.  I osgoi cael eich siomi, trefnwch eich lle drwy ffonio 029 20788334 neu e-bostio storicaerdydd@caerdydd.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Stori Caerdydd.

Os hoffech chi rannu’ch hoff rysáit pobi gyda Pobl Caerdydd danfonwch hi at helo@poblcaerdydd.com.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma