Rhys Lloyd – Golygydd

15 Mehefin 2013

Dwi’n enedigol o Lundain ond wedi byw yng Nghaerdydd ers 1985. Methu penderfynu os dwi’n byw yn Canton neu Treganna.

Dwi’n darganfod pethau newydd am Gaerdydd drwy lygaid fy mhlant (a’m ci). Hoff bethau? Cerdded trwy Barc Bute yn y glaw, rhedeg ar hyd morglawdd y Bae a chyris bwyty Indiaidd Janata Palace dros ffordd i gapel Salem ar Cowbridge Road East.

Rhannu'r erthygl hon