Rhyddhau sengl gyntaf Osian Howells yn Nghlwb Ifor

11 Tachwedd 2013

Bydd gig arbennig yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd, ar 22 Tachwedd i lansio sengl newydd Osian Howells, y cerddor 24 mlwydd oed o Star, Ynys Môn.  Mae’r gân, All Mistakes, a ddisgrifiwyd ar BBC Radio Cymru gan y cyflwynydd Lisa Gwilym fel “epig” ar gael nawr i’w ffrydio o Soundcloud.

Mae Osian eisoes yn gyfarwydd ar y sîn gerddorol fel un o aelodau’r band pop poblogaidd Yr Ods, a dderbyniodd adolygiadau canmoladwy i’w hail albwm, Llithro (Sain) a ryddhawyd yn gynharach eleni.

Yn chwarae i fand Osian Howells y mae ei frawd Guto Howells (Yr Eira), Griff Lynch (Yr Ods) a Gwion Llewelyn (Race Horses, Yr Ods), ac maent eisoes wedi bod yn brysur yn gigio eleni yn cynnwys yng Ngŵyl Sŵn a Gŵyl Gardd Goll.  Mae Osian hefyd yn un o’r naw artist dethol a gafodd y fraint o gyfrannu trac i’r record amlgyfrannog O’r Nyth, a gaiff ei ryddhau gan drefnwyr digwyddiadau byw Nyth gychwyn Tachwedd.

Dyma sengl gyntaf Recordiau Blinc, sef label gerddorol newydd sbon y cerddor Gwyn Llewelyn (Afal Drwg Efa) a’r cynhyrchydd o Stiwdio Crychddwr Llanllyfni, Kevin Jones. Ymysg y cerddorion y mae Kevin eisoes wedi gweithio â nhw y mae Casi Wyn, Y Promatics, Clockwork Radio, Patterns, Hazlitt a’r cerddor byd-enwog o Efrog Newydd, Willy Mason.

Meddai Gwyn Llewelyn, cyd-gyfarwyddwr Recordiau Blinc:

“Ein bwriad gyda’r label newydd yw rhoi’r pwyslais yn ôl ar y sain, ac ar y cynhyrchiad, a dangos i’r byd y math o dalent sydd ar gael yng Nghymru.”

Bydd sengl gan yr artist Casi Wyn a hefyd EP gan Afal Drwg Efa yn cael eu rhyddhau ar Recordiau Blinc dros y misoedd nesaf.

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Recordiau Blinc ar:

post@recordiaublinc.com / 07790 922346 / recordiaublinc.com

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma