Rhowch Groeso i Gefnogwyr y Crysau Duon

24 Awst 2015

Wrth i Gwpan Rygbi’r Byd nesáu, dyma apêl gan Yvonne Evans i bobl Caerdydd sydd gyda diddordeb mewn gosod llety i gefnogwyr rygbi Seland Newydd.

Yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd yn Seland Newydd 2011 fe drefnodd Trudi Gatland (gwraig Warren) a Basil Lennan gynllun aros ar gyfer cefnogwyr rygbi Cymru.

Yvonne a Delyth Morgan-Coghlan

Yvonne a Delyth Morgan-Coghlan yn Seland Newydd yn 2011

Trefnwyd y cynllun ar gyfer rhieni’r chwaraewyr yn wreiddiol, ac, wrth i’r neges ledaenu, fe dyfodd y cynllun i gynnwys nifer fawr iawn o gefnogwyr rygbi eraill o Gymru.

Roeddwn i a fy nheulu yn ffodus iawn i fod yn rhan o’r cynllun. Cawsom lety gan deuluoedd cyfeillgar a hyfryd. Roedd y croeso yn gynnes iawn ac rydym yn parhau’n ffrindiau da gyda’r bobl a rhoddodd gartref i ni.

Yn sicr fe wnaeth gyfoethogi ein taith ac roedd yn ffordd arbennig o dda i ddod i nabod y wlad a’i phobl.

Rwyf innau, Julie Davies ac Amber Powell yn cydlynu cynllun aros yma yng Nghymru ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd eleni.

Os oes gennych ddiddordeb i gynnig llety (gwely a brecwast) am un noson neu ddwy i gefnogwyr rygbi Seland Newydd dros benwythnos Hydref 2/3 pan fydd y Crysau Duon yn chwarae yn erbyn Georgia yn Stadiwm y Mileniwm, neu/ac yn ystod penwythnos Hydref 17/18 anfonwch eich manylion at rwchomestay@hotmail.com.

Y manylion sydd angen yw :

  • Ym mha ardal o Gaerdydd yr ydych yn byw
  • Faint o bobl y byddwch yn gallu gwahodd
  • Sawl ystafell sbâr sydd ganddoch a faint o wlâu ym mhob un, e.e sengl, dwbwl
  • Os fyddech yn ffafrio pobl ifanc, neu ganol oed ac yn hŷn
Baner y Cornwall

Baner y Cornwall yn Hamilton 2011 – Cymru v Fiji

Bydd Cwpan Rygbi’r Byd 2015 yn arbennig a braf bydd cael estyn croeso i gefnogwyr y Crysau Duon.

Gan edrych ymlaen at glywed ganddoch.

Cofion gorau,

Yvonne Evans

rwchomestay@hotmail.com

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma