Rhowch eich gwregys amdanoch – mae ‘Boeing Boeing’ yn glanio yng Nghaerdydd

5 Tachwedd 2013

Adolygiad gan Esther Strange

Yn dilyn ei gydwaith blaenorol gyda’r Sefydliad y Glowyr, Coed Duon a Theatrau Rhondda Cynon Taf, mae addasiad newydd Black Rat Productions gan Beverly Cross a Frances Evans o’r clasur o ffars Ffrengig ‘Boeing Boeing’ gan Marc Camoletti yn glanio yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru nos yfory, 7fed Tachwedd, ar ôl taith ledled Cymru.IMG_4460.JPG  

Mae’r sioe – sydd yn cynnwys amryw o ganeuon newydd sbon – yn cymryd amlwreiciaeth (polygamy) i lefelu newydd o ddigrifwch. Mae Bernard (Richard Corgan) yn bensaer sydd wedi gofyn i dair stiwardés awyren i’w briodi – Gretchen o’r Almaen (Sarah Jayne Hopkins), Gloria o’r UDA (Hannah Whittingham) a’r Ffrances, Gabrielle (Laura Clements).

Daw Robert (Gareth John Bale), ei ffrind hoffus er bach yn dwp i’w ymweld yn ei fflat moethus Ffrengig ond yn sydyn mae’r gwallgofrwydd yn lledu wrth i’r dair darpar-briodferch droi i fyny gyda’i gilydd.IMG_4452.JPG    

Sioe egnïol a chorfforol yw hon o’r cychwyn cyntaf, gyda pherfformiadau slic a brwydfrydig. Roedd yr amseru’n dynn ac yn dibynnu’n drwm ar ymateb y gynulleidfa i greu awyrgylch dymunol. Taflodd Gareth John Bale ei hun i mewn i’w gymeriad gan ddileu’r ystrydeb o’r Cymro hoffus, yn tynnu ar emosiynau’r gynulleidfa gan fynegi ei natur swynol.

Yn anffodus, roedd cymeriad y forwyn Bertha (Julie Barclay) yn llai llwyddiannus. Efallai mae bwriad y cyfarwyddwr oedd gwneud iddi ymddangos yn goeglyd a nodweddiadol o’r fath berson yr oedd hi fod, ond roedd yr effaith yn fwy cythruddus na ddoniol.

Roedd y llwyfannu yn hollol wych, gydag ymateb y gynulleidfa i’r set – Paris, 60au, moethus a chrand – yn ffafriol dros ben. Roedd y cyfnod yn amlwg yn syth drwy’r dodrefn ond i mi roedd yn ffasiynol a modern – deniadol i bob oedran felly. Roedd dodrefn ansawdd uchel, cabinet pren hen, radio, a chwech o ddrysau ar wahân i gyd-fynd â’r plot cymleth.

IMG_4448.JPGCyn gynted ag y byddwch yn cerdded mewn i’r theatr rheda’r thema o faes awyr/awyren trwyddi. Roedd y ‘Lolfa Ymadael’ preifat ar gyfer gwahoddedigion yn unig yn beth newydd, ond roedd rhai anfanteision i’r syniad. Roedd rhai aelodau’r gynulleidfa yn flin eu bod yn derbyn triniaeth israddol hyd yn oed mewn amgylchiadau afreal! Gafodd rhai hambyrddau a fyrbrydau awyren – yn gynnwys cnau, gwin a chracers – ond roedd cenfigen rhai oedd yn y ‘caban economi’ yn amlwg pan ddarganfuwyd bod ‘stafell aros ar wahân wedi’i lenwi â melysion drud ar eu cyfer! Ond roedd y cyhoeddiad caban yn galw ar y gynulleidfa i ddychwelyd i’w seddau ar ddiwedd yr egwyl yn arloesol iawn.

Felly mynnwch eich seddau ar unwaith – mae Boeing Boeing ar fin hedfan!

Boeing Boeing, Theatr Richard Burton, Coleg Cerdd a Drama Cymru, dydd Iau 7fed Tachwedd – dydd Sadwrn 9fed Tachwedd am 7.30yh. Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i wefan y coleg.

Mae Esther yn fyfyrwraig Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma