Rhieni ar Goll i Gwestiynnu eu Plant

10 Awst 2015

Mae arolwg newydd o dros 1,000 o rieni wedi datgelu bod plant ifanc yn gofyn hyd at wyth cwestiwn y dydd, gan adael mamau a thadau ar goll am atebion i o leiaf chwarter yr ymholiadau hynny.

Yn ôl yr arolwg gan Darllena.Datblyga – sef ymgyrch genedlaethol i gael pob plentyn 11 oed yn darllen yn dda erbyn 2025 – mae oedolion yn dod o hyd i gwestiynau megis “o ble mae babis yn dod?” ymhlith y cwestiynau mwyaf lletchwith gyda bron hanner y rhieni o Gymru yn yr arolwg yn dweud bod dod o hyd i ateb addas yn heriol.

Dywedodd bron i hanner y rhieni o Gymru a holwyd mai mynd ati i chwilio am yr ateb gyda’u plant fyddai’r cam nesaf petai nhw’n methu ateb cwestiwn eu plentyn neu geisio dod o hyd i’r wybodaeth yn nes ymlaen yn y dydd.

Holwyd rhieni o Gaerdydd hefyd fel rhan o’r arolwg ac fe ddywedon nhw fod eu plant yn cymryd mwy o ddiddordeb mewn darllen pan fyddan nhw’n creu theatr a phersonoliaethau fel cymeriadau gan ddenu plant i mewn i’r stori fel hyn.

Yn ôl yr arolwg mae plant yn debygol o holi mwy o gwestiynau yn ystod gwyliau’r haf gyda 51.5% a 44.6% o rieni yn y drefn honno yn dweud bod diflastod a theithiau hir yn y car yn aml yn deffro chwilfrydedd holi eu rhai bach.

Mae o leia’ un tad o Gaerdydd yn cytuno. Meddai Edward Jones:

Edward gyda'r bechgyn

Edward gyda’r bechgyn

“Mae gen i ddau fachgen prysur a siaradus, ac mae’r gwyliau haf yn llawn o gwestiynau diri am bob math o bethau. Mae nhw wedi holi sawl cwestiwn difyr dros y gwyliau yn barod, ac mae gan y ddau ddychymyg byw iawn.

“Ar hyn o bryd holi am pwy fyddai’n ennill mewn brwydr rhwng mathau gwahanol o anifeiliaid mae’r mab ieuengaf – “Pwy fyddai’n ennill Dad, Siarc neu Eliffant? Crocodeil neu Lew?!”

Er bod yr holl holi o bosibl yn straen ar rieni, yn ôl adroddiad Darllena.Datblyga mae’r math hyn o holi diddiwedd yn arwydd da i famau a thadau gan awgrymu bod gofyn llawer o gwestiynau ‘pam?’ yn farciwr allweddol ar gyfer datblygu iaith yn bump oed ac yn arwydd fod plentyn yn barod i ddysgu darllen pan fyddant yn mynd i mewn i’r ystafell ddosbarth.

Er mwyn helpu rhieni i sgwrsio gyda’u plant bach cyn iddyn nhw ddechrau yn yr ysgol gynradd mae cynllun Darllena.Datblyga mewn partneriaeth â’r cyhoeddwr Ladybird wedi lansio adnodd cenedlaethol am ddim o’r enw ‘storïau sbardun’ – gweithgareddau sy’n ceisio helpu teuluoedd sgwrsio gyda’u plant i ddatblygu eu sgiliau iaith.

Mae rhai o hoff gymeriadau plant yn llyfrau y cyhoeddwr Ladybird yn rhan o’r ‘storïau sbardun’ – mae Peppa Pinc, Ben a Holly a Topsy & Tim i gyd wedi eu gosod mewn sefyllfaoedd sydd yn hwyl.

I gael mwy o wybodaeth am Darllena.Datblyga ac i lawrlwytho pecyn storïau sbardun Ladybird ewch i wefan y cynllun.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma